Tidligere bevilliger fra Schjøtz-Christensens Mindefond

 

I 2015 bevilgede fonden støtte til flg. projekter:

Atlasprojekterne Guldsmede og dagsommerfugle i Danmark ved Kent Olsen m.fl.

Levevis og udbredelse i Danmark af  Ensianblåfugl, Maculinea alcon ved Lars Andersen

 

I 2014 bevilgede fonden støtte til flg. projekter:

Kortlægning af billefaunaen på Nordhavnstippen i København ved Claes Theilgaard

Undersøgelser af fluefaunaen ved Vadehavet ved Esben Bøggild

Artsdiversitet hos dyregruppen Araneae og Carabidae i Nationalpark Thy ved Pernille Elleriis

 

I 2013 bevilgede fonden støtte til flg. projekter:

Indsamlinger i vandløb i Sverige ved Frank Jensen.

Indkøb af insektkasser til den entomologisk samling på Naturhistorisk Museum ved Morten DD Hansen.

 

I 2011 bevilgede fonden støtte til flg. projekter:

Indsamlinger af insekter på Vejrø ved Søren Tolsgaard.

Indsamlinger af blomstertæger ved Lars Skipper.

Indsamlinger i ferskvand i Polen ved Frank Jensen.

Indsamlinger af efterårsferejer i Råbjerg Mile søerne ved Jakob Damgaard.

Indsamlinger indsamling af guldsmede ved Kent Olsen.

 

I 2010 bevilgede fonden støtte til flg. projekter:

Indsamlinger af vandtæger på Fanø ved Jakob Damgaard.

Indsamlinger i vandløb i Sverige ved Frank Jensen.

Indsamlinger i mindre søer i nationalparker i Danmark ved Naturhistorisk Museum.

 

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk