Pattedyr

Pattedyrsamlingen rummer flere tusinde præparater af skind, kranier, udstopninger, frossent materiale samt DNA-prøver med en hovedvægt på danske pattedyr. En stor del af pattedyrene blev indsamlet i forbindelse med projektet Dansk Pattedyratlas, som fandt sted i år 2000-2003.

I samlingen findes endvidere eksemplarer stillet til rådighed efter forskningsprojekter omhandlende, f.eks. egern, småpattedyr og odder. Desuden findes en større afrikansk samling baseret på museets ekspedition til Østafrika i 1947. Samlingen kurateres af Thomas Secher Jensen.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk