Ferskvand

Naturhistorisk Museums samling af ferskvandslevende makro-invertebrater er Danmarks største af sin art med formodentlig 20 millioner individer i over 20.000 prøver.

Samlingen er unik, fordi de første, spredte indsamlinger skete allerede i perioden 1875-1905. Dermed stammer de fra en tid, hvor forurening af de danske ferskvande endnu var begrænset. Indsamlinger er siden første verdenskrig fortsat regelmæssigt, bl.a. via amter og konsulentfirmaer i forbindelse med vandløbsbedømmelser.

Ferskvandsbiologi er et prioriteret satsningsområde for museet, og derfor er der i forbindelse med forskningsprojekter foretaget jævnlige indsamlinger for at sikre ubrudt kontinuitet i dataserierne.

Samlingen er således en central reference i forbindelse med analyser af antropogene effekter og nutidige naturgenopretningstiltag.

Kurator Kent Olsen

 

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk