Samlinger
Videnskabelige samlinger er grundlaget for ethvert museums virke. Med adskillige millioner præparater er Naturhistorisk Museum med til at dokumentere den mangfoldighed af liv, der eksisterer og har eksisteret på Jorden.

Størstedelen af samlingerne er zoologiske præparater. Dertil kommer en mindre samling af sten, mineraler og fossiler. De fleste præparater stammer fra dyr, der er indsamlet i Danmark. Museets samlinger er således af national betydning, da de indeholder flere arter, som ikke længere lever i landet.

Samlingerne bruges af forskere fra både ind- og udland, og præparater af alle slags indgår i museets udstillinger, undervisning og andre formidlingsaktiviteter. Der foregår en løbende proces med digitalt at registrere præparaterne. Indtil videre er over 2 millioner præparater indtastet i databaser. Samlingerne er kun åbne for publikum ved særlige arrangementer.

For lån af præparater eller adgang til samlingerne, kontakt konservator og samlingsansvarlig Hans Viborg Kristensen.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk