Rapporter og publikationer

Forfattere

Christina Vedel-Smith

Frank Jensen

Hans Viborg Kristensen

Henning Petersen

Henrik Sell

Kent Olsen

Lars Brøndum

Morten D.D. Hansen

Thomas Secher Jensen

 

Rapporter af andre forskere, der har haft tilknytning til museet

Sandmarkers kultur- og naturhistorie i Nationalpark Mols Bjerge 2006-2007 – Faglig rapport til Kulturarvsstyrelsen

Sølvmåger i Århus 2007
Sussie Pagh, Henning Ettrup, 2007

Pindsvin og iberisk skovsnegl. En undersøgelse af pindsvinets forekomst, dødelighed og ungeproduktion i haver med og uden iberisk skovsnegl
Sussie Pagh, 2004
Rapport for Dyrenes Beskyttelse.

Overvågning af bæver Castor fiber i Flynder Å, 1999-2003
Morten Elmeros, Jørn Pagh Berthelsen & Aksel Bo Madsen, 2004
Faglig rapport fra DMU.

Natura Jutlandica Occasional Papers No. 2, 2002.
Bent Christensen & Valerie Standen (eds.): Proceedings of the 4th International Symposium on Enchytraeidae, Mols Laboratory, Denmark, 2-4 June 2000.

Natura Jutlandica Occasional Papers No. 1, 1999.
Nina Rehfeldt: Vegetation succession after temporary cultivation of a Danish heathland.

Bekæmpelse af museumsskadedyr ved nedfrysning
Toke Skytte, 1993

 

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk