Molslaboratoriet: Nyere publikationer

Link til komplet liste af publikationer og rapporter om Molslaboratoriets forskning og naturformidling

 

2014

Hansen, M.D.D., 2014: Flere bidrag til: Anon. (eds.) Mere natur i råstofgrave – forvaltning og bevarelse. – Kommunalteknisk Chefforening, Silkeborg.

Sandom, C.J., R. Eirnæs, M.D.D. Hansen & J.-C. Svenning, 2014: High herbivore density associated with vegetation diversity in interglacial ecosystems. – Proceedings of the National Academy of Sciences; Vol. 111 (11). s. 4162-4167.

 

2013

Holm, T.E., M.D.D. Hansen, N. Bell, E. Dylmer, K. Olsen & L. Iversen, 2013: Naturhistorie fra Danmark: De danske guldsmede og dagsommerfugle kortlægges i to nye atlasprojekter 2014-16. – Flora og Fauna; Vol. 119 (1+2). s. 150-151.

 

2012

Dreisig, H., 2012: How long to stay on a plant: the response of bumblebees to encountered nectar levels. – Arthropod-Plant Interactions, Vol. 6. s. 315-325.

Hansen, M.D.D. & L. Bøgh, 2012: Et mylder på matriklen – Biodiversiteten i din have. - Naturhistorisk Museum, Århus, 20 s. (Rapport til Kulturarvsstyrelsen, J.nr. 2010.7.42.03.0010). Videnskabelig rapport

Kaaber, S., 2012. Sommerfuglefaunaen i Nationalpark Mols Bjerge. Et østjysk naturområdes sommerfuglefauna og denne faunas udvikling i perioden 1940-2010. – Forlaget Psyche, Aarhus, Danmark. 229 sider.

Mateos, E. & H. Petersen, 2012: Definition of the European Lepidocyrtus curvicollis group (Collembola: Entomobryidae) with description of a new species from Sardinia (Italy). – Zootaxa; Vol. 3273. s. 51-62.

Sell, H., C. Vedel-Smith, J. Svendsen & K. Olsen, 2012: Optimal natur i Nationalpark Mols Bjerges kulturlandskab – rødrygget tornskade (Lanius collurio). – Rapport til Kulturarvstyrelsen. Vedr. J.NR. TAKT2009-081. Naturhistorisk Museum, Aarhus. 19 sider.

 

2011

Buttenschøn, J. & R.M. Buttenschøn, 2011: Long-term development of woodland on cattle grazed and un-grazed heathland. – The European Heathland Workshop. Universidad de Leon, s.87.

Buttenschøn, R.M. & J. Buttenschøn, 2011: Control of woodland development on heathland by goat grazing. - The European Heathland Workshop. Universidad de Leon, s.88.

Buttenschøn, R.M. & J. Buttenschøn, 2011: Woodland grazing with cattle – effects of 25 years grazing. Landscape, Archaeology and Ecology Review. – Animals, Man and Treescapes; Vol. 9. s. 122-127.

Petersen, H., 2011: Collembolan communities in shrublands along climatic gradients in Europe and the effect of experimental warming and drought on population density, biomass and diversity. - Soil Organisms; Vol. 83 (3). s. 463-488.

 

2010

Buttenschøn, R.M., 2010: Fokus på pleje af de følsomme naturtyper. – Plantekongres 2010 – produktion, miljø og natur; s. 300-301.

Callesen, I., H. Vejre, L. Dalsgaard, H. Petersen & P.F. Møller, 2010: Skovenes naturgivne rammer. – Kapitel 2 i: Møller, P.F. (red.) Naturen i Danmark: Skovene – Gyldendal, København. 29-53.

Hansen, M.D.D., 2010: Natteliv. – Natur og Museum, Vol. 49 (3). 36 sider

Hansen, M.D.D. & O. Jørgensen, 2010: Insekter i Danmark. – Gyldendal, København. 359 sider.

Hansen, M.D.D., S.Ø. Madsen, D.E. Møller & M. Reng, 2010: Midt i historierne – natur, kultur og kunst i Region Midtjylland. – Midtjyske Museers Udviklingsråd. 255 sider.

Hansen, M.D.D., K. Olsen, P. Gjelstrup, H. Sell, H. & F. Jensen, 2010: Gravhøjes og råstofgraves betydning for bevarelse af den biologiske mangfoldighed i Nationalpark Mols Bjerge. - Naturhistorisk Museum, Århus, 20 sider. (Rapport til Kulturarvsstyrelsen, J.nr. 2008-7.40.01/75104-0004).

Heilmann-Clausen, J., B.O. Nielsen, H. Petersen & O. Mather-Christensen, 2010: Nedbrydning. - Kapitel 10 i: Møller, P.F. (red.) Naturen i Danmark: Skovene – Gyldendal, København. s. 247-269.

Nielsen, B.O., H. Petersen, P. Gjelstrup, O. Mather-Christensen, S. Sangild, J. Heilmann-Clausen & K. Fog, 2010. Skovenes småorganismer og deres samspil. - Kapitel 7 i: Møller, P.F. (red.) Naturen i Danmark: Skovene – Gyldendal, København. s. 163-193.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk