Molslaboratoriet: Publikationsliste

A – C: Arbejder udført på Molslaboratoriet eller indeholdende resultater fra/ oplysninger om Molslaboratoriets område (blå skrift: udført af personer tilknyttet Molslaboratoriet, men omhandlende andre emner/områder end Mols).
D. Andre publikationer/rapporter vedr. Mols/Syddjurs uden speciel tilknytning til Molslaboratoriet. (rød skrift: skal tjekkes).


A: Publiceret i videnskabelige eller populærvidenskabelige tidsskrifter eller bøger

Bahrndorff,S., M.Holmstrup, H.Petersen & V.Loeschcke, 2006. Geographic variation for climatic stress resistance traits in the springtail Orchesella cincta. - Journal of Insect Physiology 52: 951-959.
Bahrndorff,S., S.O.Petersen, V.Loeschcke, J.Overgaard & M.Holmstrup, 2007. Differences in cold and drought tolerance of high arctic and sub-arctic populations of Megaphorura arctica Tullberg 1876 (Onychiuridae: Collembola). - Cryobiology 55: 315 - 323
Balsby,T.J.S. & T.Dabelsteen, 2001: The meaning of song repertoire size and song length to male whitethroats Sylvia communis. - Behavioural Processes 56: 75-84.
Balsby,T.J.S. & T. Dabelsteen, 2002: Female behaviour affects male courtship in whitethroats, Sylvia communis: an interactive experiment using visual and accoustic cues. - Animal Behaviour 63: 251-257.
Balsby,T.J.S. & T.Dabelsteen, 2003: Male singing behaviour and female presence in the territory in whitethroats Sylvia communis. - Acta Ethologica 5: 81-88.
Balsby,T.J.S. & T.Dabelsteen, 2003: Male calling between courtship sequences in whitethroats: a way to counter intrusions from neighbouring rivals. – Behavioural Processes 63: 149-157.
Balsby,T.J.S. & T. Dabelsteen, 2005: Simulated courtship interactions elicit neighbour intrusions in the whitethroat, Sylvia communis. – Animal Behaviour 69: 161-168.
Beier,C., 2005: VULCAN – an international study of climate change effects on European shrublands. – Vulcan Newsletter 2005: 2-3.
Beier,C., B.Emmett, P.Gundersen, A.Tietema, J. Penuelas, M.Estiarte, C.Gordon, A.Gorissen, L.Llorens, F.Roda, & D.Williams, 2004. Novel Approaches to Study Climate Change Effects on Terrestrial Ecosystems in the Field - Drought and Passive Night Time Warming. Ecosystems 7, 583-597.
Beier, C., B.A. Emmett, A. Tietema, I. K. Schmidt, J. Peñuelas, E. K. Láng, P. Duce, P. de
Angelis, A. Gorissen, M. Estiarte, G. D. de Dato, A. Sowerby, G. Kröel-Dulay, E. Lellei-Kovács, O. Kull, P. Mand, H. Petersen, P. Gjelstrup, & D. Spano, 2009: Carbon and nitrogen balances for six shrublands across Europe. - Global Biochemical Cycles 23, 1-13.
Beier,C., T.Riis-Nielsen, P.Gundersen & I. K.Schmidt, 2001: Forhøjet temperatur og øget tørke kan ændre vores natur - resultater fra et eksperimentelt forskningsprojekt i Mols Bjerge. - Naturens Verden 84: 28-37.
Beier,C., I.K.Schmidt & H.L.Kristensen, 2004. Effects of climate and ecosystem disturbances on biogeochemical cycling in a semi-natural terrestrial ecosystem. -Water, Air and Soil Pollution: Focus, 4, 191-206.
Bondesen,P., 1961. Strandens landsnegle. – Flora og Fauna 67: 105-113.
Brown, A. & A.Macfadyen, 1969. Soil carbon dioxide output and small-scale vegetation pattern in a Calluna heath. - Oikos 20: 8-15
Buhl, P.N., 1998. Proctotrupoidea (Hymenoptera) from different habitats at the Mols Laboratory area, Jutland, Denmark. - Natura Jutlandica 23: 79-90
Buttenschøn, J., 1988. The establisment of woody species in grassland conservation areas. - Aspects of Applied Biology 16: 373-381
Buttenschøn,J., 1994. Beweidung von Heide mit Rindern. - Landschaftspflege mit Nutztieren. Auswertungs-und Informationsdienst für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten e.V.: 52-56
Buttenschøn,J., 1994. Langjährige Rinder- und Schafbeweidung auf Magerrasen. - Landschaftspflege mit Nutztieren. Auswertungs- und Informationsdienst für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten e.V.: 31-42
Buttenschøn,J. & R.M.Buttenschøn, 1978. The effect of browsing by cattle and sheep on trees and bushes. - Natura Jutlandica 20: 79-94
Buttenschøn,J,. & R.M.Buttenschøn, 1982. Grazing experiments with cattle and sheep on nutrient poor, acidic grassland and heath. I. Vegetation development. - Natura Jutlandica 21: 1-18
Buttenschøn,J,. & R.M.Buttenschøn, 1982. Grazing experiments with cattle and sheep on nutrient poor, acidic grassland and heath. II. Grazing impact. - Natura Jutlandica 21: 19-27
Buttenschøn,J. & R.M.Buttenschøn, 1982. Grazing experiments with cattle and sheep on nutrient poor, acidic grassland and heath.III. Animal nutrition. - Natura Jutlandica 21: 28-48
Buttenschøn,J. & R.M.Buttenschøn, 1982. Landskabspleje med får og kvæg. - Naturens Verden:268-273
Buttenschøn,J. & R.M.Buttenschøn, 1985. Grazing experiments with cattle and sheep on nutrient poor, acidic grassland and heath. IV. Establishment of woody species. - Natura Jutlandica 21: 117-140
Buttenschøn,J. & R.M.Buttenschøn, 1985. Heathland regeneration following cropping with a forage harvester. - Natura Jutlandica 21: 201-208
Buttenschøn,J. & R.M.Buttenschøn, 1988. Grazing experiments with cattle and sheep on nutrient poor, acidic grassland and heath. V. Small habitats: mole-hills - Natura Jutlandica.22: 157-168
Buttenschøn,J. & Buttenschøn,R.M., 1991. Fra agermark til overdrev. - URT 3: 81-92
Buttenschøn,J. & R.M.Buttenschøn, 2003: Langtidseffekten af husdyrgræsning II: Skovudvikling under husdyrgræsning. I: Austad, I., L. N. Hamre & E. Ådland (eds.): Gjengroning av kulturmark. - Bergen Museum og HSF, Bergen. Side 73-80.
Buttenschøn,R.M., 1985. Landskabspleje med kreaturer. - Geografisk Orientering 3: 88-91
Buttenschøn,R.M., 1997. Forest grazing in Denmark: past – present – and future. – In: Humphrey,J. (ed.). Grazing as a management tool in natural- and seminatural woodland ecosystems.
Buttenschøn,R.M., 1998: Overblik over hedepleje. - I : Strandberg, M.(ed); Hedens kultur og natur. Rhodos, pp 22-26.
Buttenschøn,R.M., 2001: Drift og pleje af overdrev. - Videnblad Park og Landskab nr. 6.1-11, Forskningscentret for Skov & Landskab, Hørsholm. 2 sider.
Buttenschøn,R.M., 2001: Græsningsskov.- I: Rune, F. (red.): Biodiversitet i dyrket skov. - Skovbrugserien nr. 27, Skov & Landskab, Hørsholm. Side 80-89.
Buttenschøn,R.M., 2003: Valg af græsningsdyr til naturpleje. - Videnblad Park og Landskab nr. 6.0-3, Forskningscentret for Skov & Landskab, Hørsholm. 2 sider.
Buttenschøn, R.M., 2007. Græsning og høslet I naturplejen. – Miljøministeriet og Skov & Landskab, Københavns Universitet. 248 sider.
Buttenschøn,R.M.& J.Buttenschøn, 1998: Population dynamics of Malus sylvestris stands in grazed and ungrazed seminatural grasslands and fragmented woodlands in Mols Bjerge, Denmark. - Ann. Bot. Fennici 35: 233-246
Buttenschøn,R.M. & J. Buttenschøn, 1999. Longterm effects of grazing by cattle, horses and sheep on heathland-, permanent grassland- and woodland-ecosystems in Denmark. - Natur- und Kulturlandschaft, Band 3. Höxter/Jena. pp. 260-263.
Buttenschøn,R.M. & J.Buttenschøn, 2000: Retablering af ferske plantesamfund ved ekstensiv græsning belyst ved eksempler fra Mols Bjerge. - Flora og Fauna, 106:.63-78
Buttenschøn,R.M. & J.Buttenschøn, 2001: Effekten af husdyrgræsning på vegetation. - I: Pedersen, L. B., R. M. Buttenschøn & T. Secher Jensen (red.): Græsning på ekstensivt drevne naturarealer - Effekter på stofkredsløb og naturindhold. - Park- og Landskabsserien nr. 34, Skov & Landskab, Hørsholm. Side 69-93.
Buttenschøn,R.M. & J.Buttenschøn, 2001: Foderkvaliteten på heder lever ikke altid op til husdyrenes behov. - Videnblad Park og Landskab nr. 6.1-10, Forskningscentret for Skov & Landskab, Hørsholm. 2 sider.
Buttenschøn,R.M. & J.Buttenschøn, 2001: Græssende husdyr kan have behov for supplerende mineraler. - Videnblad Park og Landskab nr. 6.0-18, Forskningscentret for Skov & Landskab, Hørsholm. 2 sider.
Buttenschøn,R.M. & J.Buttenschøn, 2001: Woodland developments on open pastureland under cattle and horse grazing management. - Natur- und Kulturlandschaft, Höxter/Jena 4: 58-66.
Buttenschøn,R.M. & J.Buttenschøn, 2003: Langtidseffekten af husdyrgræsning I: Effekten af kvæggræsning på overdrev- og hedevegetation. I: Austad, I., L. N. Hamre & E. Ådland (eds.): Gjengroning av kulturmark. - Bergen Museum og HSF, Bergen.
Side 61-72.
Buttenschøn,R.M., J.Buttenschøn, H.Petersen & F.Ejlersen, 2001: Husdyr og græsning. - I: Pedersen, L. B., R. M. Buttenschøn & T. Secher Jensen (red.): Græsning på ekstensivt drevne naturarealer - Effekter på stofkredsløb og naturindhold. - Park- og Landskabsserien nr. 34, Skov & Landskab, Hørsholm. Side 25-45.
Buttenschøn,R.M. & K.F.Egefjord, 1998: Can we use Experiences from Danish Nature Park Planning and Conservation Management in the Baltic Countries. - Estonia Maritima 3: 53-62
Buttenschøn,R.M. & F.Ejlersen, 2001: Forsøgsområderne. - I: Pedersen, L.B., R.M.Buttenschøn & T.Secher Jensen (red.): Græsning på ekstensivt drevne naturarealer - Effekter på stofkredsløb og naturindhold. - Park- og Landskabsserien nr. 34, Skov & Landskab, Hørsholm. Side 13-21.
Buttenschøn,R.M. & L.Nielsen, 2004: Jordbrugeren som Landskabsforvalter. Direktoratet for FødevareEhverv & Miljøministeriet. 108 sider.
Buttenschøn,R.M. & H.P.Ravn, 2003: Græsning af egekrat. -Videnblad Park og Landskab nr. 6.6-6, Forskningscentret for Skov & Landskab, Hørsholm. 2 sider.
Buttenschøn,R.M., L.B.Pedersen & K.F.Egefjord, 2003: Store græssere i skovlandskaber. - Skoven 5: 234-238.

C
Callesen, I., H. Vejre, L. Dalsgaard, H. Petersen & P.F. Møller, 2010: Skovenes naturgivne rammer. – Kapitel 2 i: Møller, P.F. (red.) Naturen i Danmark: Skovene – Gyldendal, København. 29 – 53.
Carapelli,C., F.Frati, P.Franciulli & R.Dallai, 2001: Taxonomic revision of 15 south-western European species of Isotomurus (Collembola, Isotomidae), with description of four new species and the designation of the neotype for I. palustris. - Zoologica Scripta 30: 115-143.
Christensen,B., 1956. Studies on Enchytraeidae.6. Technique for culturing Enchytraeidae, with notes on cocoon types. - Oikos 7: 302-307
Christensen,B., 1959. Asexual reproduction in the Enchytraeidae (Olig.) - Nature184: 1159-1160
Christensen,B., 1960. A comparative cytological investigation of the reproductive cycle of an amphimictic diploid and a parthenogenetic triploid form of Lumbricillus lineatus (O.F.M.) (Oligochaeta, Enchytraeidae). - Chromosoma (Berl.) 11: 365-379
Christensen,B., 1961. Studies on cyto-taxonomy and reproduction in the Enchytraeidae. With notes on parthenogenesis and polyploidy in the animal kingdom. - Hereditas 47: 387-450
Christensen,B., 2000. Christian Overgaard Nielsen 16. januar 1918 - 26. januar 1999. - Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Oversigt over Selskabets Virksomhed 1998-2000, pp. 352-357
Christensen,B. & C.Overgaard Nielsen, 1955. Studies on Enchytraeidae IV. Preliminary report on chromosome numbers of 7 Danish genera. - Chromosoma 7: 460-468
Christensen,B. & F.B.O`Connor, 1958. Pseudofertilization in the genus Lumbricillus (Enchytraeidae). Nature 181: 1085-1086
Christensen,B. & V.Standen (eds.), 2002: Proceedings of the 4th International Symposium on Enchytraeidae, Mols Laboratory, Denmark, 2-4 June 2000. - Natura Jutlandica Occasional Papers No. 2. 110 pp.
Christiansen,M. Skytte, 1946. Lavfloraen på det fredede areal ved Strandkær på Mols. - Botanisk Tidsskrift 48: 71-87
Coops,H., 1988. Occurrence of blackthorn (Prunus spinosa L.) in the area of Mols Bjerge and the effect of cattle- and sheep-grazing on its growth. - Natura Jutlandica 22: 169-176
Cragg,J.B,, 1950. Studies on Lucilia species (Diptera) under Danish conditions. - Annals of Applied Biology 37: 65-79

D
Dreisig,H., 1971. Control of glowing of Lampyris noctiluca in the field (Coleoptera:Lampyridae). - J.Zool.,Lond.165: 229-244
Dreisig,H., 1971. Diurnal activity in the dusky cockroach Ectobius lapponicus L. (Blattodea). - Ent.Scand.2: 132-138
Dreisig,H., 1971. Sankthansorme og ildfluer. - Naturens Verden 10: 336-341.
Dreisig,H., 1974. Observations on the luminescence of the larval glowworm, Lampyris noctiluca L.(Col. Lampyridae). - Ent.Scand. 5: 103-109
Dreisig,H., 1975. Environmental control of the daily onset of luminiescent activity in glowworms and fireflies (Coleoptera: Lampyridae). - Oecologia (Berl.) 18: 85-99
Dreisig,H., 1976. Phase shifting the circadian rhythms of nocturnal insects by temperature changes. - Physiological Entomology 1: 123-129
Dreisig,H., 1978. Insektøjets bygning og funktion. - Naturens Verden 11: 62-70
Dreisig,H., 1978. Sandspringernne - Sandets rovdyr. - Naturens Verden 11: 337-346
Dreisig,H., 1978. The circadian rhythm of bioluminescence in the glowworm, Lampyris noctiluca L. (Coleoptera, Lampyridae). - Behav. Ecol. Sociobiol. 3: 1-18
Dreisig, H., 1980. Daily activity,thermoregulation and water loss in the tiger beetle Cicindela hybrida. - Oecologia (Berl.) 44: 376-389
Dreisig,H., 1980. Natsommerfugles aktivitet. - Naturens Verden 1980: 230-239
Dreisig, H., 1980. The importance of illumination level in the daily onset of flight activiry in nocturnal moths. - Physiological Entomology 5: 327-342
Dreisig,H., 1981. Daily flight activity of moths in the continuous daylight of the arctic summer. - Holarct.Ecol. 4: 36-42
Dreisig,H., 1981. The dynamics of pigment migration in insect superposition eyes. - J. Comp. Physiol. 143: 491-502
Dreisig,H., 1981. The rate of predation and its temperature dependence in a tiger beetle, Cicindela hybrida. - Oikos 36: 196-202
Dreisig,H., 1984. Control of body temperature in shuttling ectotherms. - J. therm. Biol. 9: 229-233
Dreisig,H., 1985. A time budget model of thermoregulation in shuttling ectotherms. - J. Arid. Environments 8: 191-205
Dreisig,H., 1985. Movement patterns of a clear-wing hawkmoth, Hemaris fuciformis, foraging at red catchfly, Viscaria vulgaris. - Oecologia (Berlin) 67: 360-366
Dreisig,H., 1986. Temperaturregulering hos vekselvarme dyr. - Naturens Verden 1986: 45-74
Dreisig,H., 1986. Timing of daily activities in adult Lepidoptera. -. Entomol.Gener.12: 25-43
Dreisig,H., 1988. Foraging rate of ants collecting honeydrew or extrafloral nectar, and some possible constraints. - Ecological Entmology 13: 143-154
Dreisig,H., 1989. Nectar distribution assessment by bumblebees foraging at vertical inflorescences. - Oikos 55: 239-249
Dreisig,H., 1990. Thermoregulatory stilting in tiger beetles, Cicindela hybrida L. - Journal of Arid Environments 19: 297-302
Dreisig,H., 1993. Nekrolog, Erik Tetens Nielsen - Ent. Meddr 61: 1-10
Dreisig,H., 1995. Ideal free distributions of nectar foraging bumble bees. - Oikos 72: 161-172
Dreisig,H., 1995. Thermoregulation and flight activity in territorial male Graylings, Hipparchia semele (Satyridae) and Large Skippers, Ochlodes venata (Hesperidae). - Oecologia 101: 169-176
Dreisig,H., 1997. Why do some nectar foragers perch and others hover while probing flowers? - Evolutionary Ecology 11: 543-555
Dreisig,H., 2005:.Myrer som Bodyguards. - Naturens Verden 88, 7/8: 44-55.
Dreisig,H. , 2006. Sankthansormen. - Naturens Verden 89 (nr. 5/6).
Dreisig,H., 2012. How long to stay on a plant: the response of bumblebees to encountered nectar levels. – Arthropod-Plant Interactions 6: 315 – 325.
Dreisig,H. & G.Nachman, 1983. Distribution of some daily and seasonal events in relation to changes of physical factors. - Int. J. Biometeor. 27: 17-28
Dreisig,H. & E.TetensNielsen, 1971. Circadian rhythm of locomotion and its temperature dependence in Blatella germanica. - J. Exp. Biol. 54: 187-198
Drengsgaard,I.L. & S.Toft, 1999. Sperm competition in a nuptial feeding spider, Pisaura mirabilis. - Behaviour 136: 877-897.

E
Emmett,B.A., C.Beier, M.Estiarte, A.Tietema, H.L.Kristensen, D.Williams, J.Peñuelas, I.K.Schmidt & A.Sowerby, 2004. The response of soil processes to climate change: Results
from manipulation studies across an environmental gradient. - Ecosystems, 7, 625-637.

F
Fábián,M. & H.Petersen, 1994. Short-term effects of the insecticide dimethoate on activity and spatial distribution of a soil inhabiting collembolan Folsomia fimetaria Linné (Collembola: Isotomidae) - Pedobiologia 38: 289-302
Foged,N., 1955. The diatom flora of some Danish springs. Part 1.- Natura Jutlandica 4-5: 7-84

G
Garamszegi,L.Z., T.S.J. Balsby, B.D.Bell, M.Borowiec, B.E.Byers, T.Draganoiu, M.Eens, W.Forstmeier, P.Galeotti, D.Gil, L.Gorissen, P.Hansen, H.M.Lampe, S.Leitner, J.Lontkowski, L.Nagle, E.Nemeth, R.Pinxten, J.-M.Rossi, N.Saino, A.Tanvez, R.Titus, J.Török, E.van Duyse & A.P.Møller, 2005: Estimating the complexity of bird song by using capture-recapture approaches from community ecology. - Behavioral Ecology and Sociobiology 57: 305-317.
Georgieva,S., S.Christensen, H.Petersen, P.Gjelstrup & K.Thorup-Kristensen, 2005: Early decomposer assemblages of soil organisms in litterbags with vetch and rye roots. – Soil Biology & Biochemistry 37: 1145-1155.
Gjelstrup,P. & H.Petersen, 2004. Climate impacts on the fauna. - Vulcan Newsletter 3: 10.
Gjelstrup,P. & H.Petersen, 2007. Mikroleddyrfaunaen omkring Skjern Å. – I: Nielsen, I. & H.H. Schierup (red.) Skjern Å. – Aarhus Universitetsforlag, s. 121 – 136.
Gjelstrup,P. & H.Petersen, 1987. Jordbundens mider og springhaler. - Natur og Museum 26, 31pp
Gjelstrup,P., H.Petersen, L.Dyhrberg Bruun, P.Rostgaard Christensen, K.With Jensen, T.Munk & S.Tolsgaaard, 2001: Effekter af langtidsgræsning på insekter og edderkopper. - I: Pedersen,L.B., R.M.Buttenschøn & T.Secher Jensen (red.): Græsning på ekstensivt drevne naturarealer - Effekter på stofkredsløb og naturindhold. - Park- og Landskabsserien nr. 34, Skov & Landskab, Hørsholm. Side 125-136.
Gorissen, A., A.Tietema, N.N.Joosten, M.Estiarte, J.Peñuelas, A.Sowerby, B.A.Emmett & C.Beier, 2004. Climate change affects carbon allocation to the soil in shrublands. Ecosystems, 7, 650-661.

H
Hallas,T.E. & G.W.Yeates, 1972. Tardigrada of the soil and litter of a Danish beech forest. - Pedobiologia 12: 287-304
Hansen, M.D.D., 2001: Masseforekomst og træk af fireplettet libel Libellula quadrimaculata på Skagen Odde i 2000. - Flora og Fauna 107: 22-26.
Hansen,M.D.D., 2001: Observationer af trækkende admiraler (Vanessa atalanta L.) i Danmark 1995-2000. - Flora og Fauna 107: 1-5.
Hansen,M.D.D., 2002: Smådyr på træk. - Natur og Museum 41 (2). 36 sider.
Hansen,M.D.D., 2003. Flyvende sommer – når edderkopper drager på luftfærd. – Vejret 96: 7-8.
Hansen,M.D.D., 2003. En cocktail af varme og vind ? – Kejsekåbe (Argynnis paphia), skovblåfugl (Celastrina argiolus) og blåfugl sp. (Polyommatus sp.) på vandring. – Flora og Fauna 109: 107-108.
Hansen,M.D.D., 2003. Vejr og vind skyld i sommerfugleinvasion. – Vejret 96: 47-48.
Hansen, M.D.D., 2008. Skarnbasser og andre møgdyr. – Natur og Museum 47, 2. Naturhistorisk Museum, Århus. 36 sider.
Hansen,P., 1984. Neighbour-stranger song discrimination in territoral yellowhammer Emberiza citrinella males, and a comparison with responses to own and alien song dialects. - Ornis Scandinavia 15: 240-247
Hansen,P., 1985. Geographic song variation in the yellowhammer (Emberiza citrinella) I. The patterns of the final part of the song. - Natura Jutlandica 21: 209-219
Hansen, P., 2007. Edwin Nørgaard. Nekrolog. – Flora og Fauna 113, 1: 6
Hansen, P., 2007. Poul Bondesen. Nekrolog. – Dansk Ornithologisk Tidsskrift 101: 62.
Heie,O., 1965. Bladlus fra Molslaboratoriets område. - Flora og Fauna 71: 1-10
Heie, O.E., 1972. Nogle for Danmark nye bladlusarter (Homoptera:Aphidoidea). - Flora og Fauna 78: 93-96
Heilmann-Clausen, J., B.O. Nielsen, H. Petersen & O. Mather-Christensen, 2010. Nedbrydning. - Kapitel 10 i: Møller, P.F. (red.) Naturen i Danmark: Skovene – Gyldendal, København.. 247 – 269.
Hester, A., L.Ednius, R.M.Buttenschøn & L.Kuiters, 2000. Interactions between forests and herbivores: the role of controlled grazing experiments. - Forestry 73: 371-381
Hughes,M.K., 1975. Ground vegetation net production in a Danish beech wood. - Oecologia (Berl.) 18: 251-258

J
Jensen,J.Kjærgaard, 1981. Hugormen som fuglejæger. - Gejrfuglen 17: 116-117
Jensen,J.Kjærgaard, 1981. A method for examination of stomack content in live snakes and some information on feeding habits in common viper (Vipera berus) in Denmark. – Natura Jutlandica 19: 45-48.
Jensen,J.Kjærgaard, 1981. Short note. Sand lizard (Lacerta agilis L.) with a second clutch in
Denmark. – Amphibia-Reptilia 2:267.
Jensen,J.Kjærgaard, 1981. Udbredelsen af sort hugorm i Danmark. English summary: The distribution of black viper in Denmark. - Flora og Fauna 87: 27-29
Jensen,J.Kjærgaard, 1982. Farvevariation hos danske krybdyr. - Gejrfuglen 18: 110-115
Jensen,J.Kjærgaard, 1982. Observationer af blåplettede stålorme. - Flora og Fauna 88: 85-86
Jensen,J.Kjærgaard., 1982. Short note. Relations between temperature and incubation time for eggs of the sand lizard (Lacerta agilis L.) - Amphibia-Reptilia 2: 385-386
Jensen,J.Kjærgaard, 1984. General ecology of Danish reptiles with special reference to Lacerta vivipara, L. agilis and Anguis fragilis.- Gunneria 46: 18-19
Jensen, K. D., C. Beier, A. Michelsen & B. A. Emmett, 2003: Effects of experimental drought on microbial processes in two temperate heathlands at contrasting water conditions. - Applied Soil Ecology 24: 165-176.
Jensen,T. Secher & T.S.Hansen, 2001: Effekten af husdyrgræsning på småpattedyr. - I: Pedersen, L. B., R. M. Buttenschøn & T. Secher Jensen (red.): Græsning på ekstensivt drevne naturarealer - Effekter på stofkredsløb og naturindhold. - Park- og Landskabsserien nr. 34, Skov & Landskab, Hørsholm. Side 107-121.
Jensen,T.F. & M.Gissel Nielsen, 1975. The influence of body size and temperature on worker ant respiration. - Natura Jutlandica 18: 21-25
Jensen,T.F. & M.Gissel Nielsen, 1982. En status over udbredelsen af myreslægten Camponotus i Danmark (Hymenoptera:Formicidae). - Ent. Meddr. 49: 113-116
Jensen,T.F., 1975. A tentative energy budget for a summer population of Arion ater L. (Gastropoda:Pulmonata).- Natura Jutlandica 18: 10-20
Jensen,T.F., 1977. Annual foraging activity of a colony of Formica pratensis Retz. - In: Proc of the Eight Int.Congr. of I.U.S.S.I. Wageningen: 217-218
Jensen,T.F., 1978. An energy budget for a field population of Formica pratensis Retz. (Hymenoptera: Formicidae). - Natura Jutlandica 20: 203-226
Jensen,T.F., 1981. Distribution and density of nests of Myrmica schencki Emery in a sandy heath area in Jutland, Denmark. - Natura Jutlandica,19:67-72
Jørgensen,H.Bracht, S.Elmholt & H.Petersen, 2003. Collembolan dietary specialisation on soil grown fungi. – Biol. Fert. Soils 39: 9-15

K
Kofod,R.M., 1970. Dværgspidsmus med en afvigende farvet pels. - Flora og Fauna 76: 158
Krogh,P.H., 1991. Perturbation of the soil microarthropod community with the pesticides benomyl and isofenphos. I. Population changes. - Pedobiologia 35: 71-88

L
Lenler-Eriksen, P., 1969. The hunting web of the young spider Pisaura mirabilis. - J. Zool., Lond. 157: 391-398
Llorens,L, J.Peñuelas, C.Beier, B.A.Emmett, M.Estiarte & A.Tietema, 2004. Effects of an experimental increase of temperature and drought on the photosynthetic performance of two Ericaceous shrub species along a north-south European gradient. - Ecosystems, 7, 613-624.
Lomholt,J.P., 1971. Iagttagelser over Gulspurvens (Emberiza citrinella) sangaktivitet. – Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift 65: 179-187
Luxton,M., 1972. Studies on the oribatid mites of a Danish beech wood soil I. Nutritional biology. - Pedobiologia 12: 434-463
Luxton,M., 1975. Studies on the oribatid mites of Danish beech wood soil. II. Biomass, calorimetry and respirometry. - Pedobiologia 15: 161-200
Luxton,M., 1981. Studies on the astigmatic mites of a Danish beech wood soil. - Pedobiologia 22: 29-38
Luxton,M., 1981. Studies on the oribatid mites of a Danish beech wood soil. III. Introduction to the field populations. - Pedobiologia 21: 301-311
Luxton,M., 1981. Studies on the oribatid mites of a Danish beech woods soil. IV. Developmental biology. - Pedobiologia 21: 312-340
Luxton,M., 1981. Studies on the oribatid mites of a Danish beech wood soil. V. Vertical distribution. - Pedobiologia 21: 365-386
Luxton,M., 1981. Studies on the oribatid mites of a Danish beech wood soil. VI. Seasonal population changes. - Pedobiologia 21: 387-409
Luxton,M., 1981. Studies on the oribatid mites of a Danish beech wood soil.VII. Energy budgets. - Pedobiologia 22: 77-111
Luxton,M., 1981. Studies on the prostigmatic mites of a Danish beech wood soil. - Pedobiologia 22: 277-303
Luxton,M., 1982. The biology of mites from beech woodland soil. - Pedobiologia 23: 1-8
Luxton,M., 1984. Patterns of food intake by some macrophytophagous mites of woodland soil. - Acarology VI, vol. 1: 534-543
Luxton,M., 1991. Seasonal and spatial variation in food intake by the oribatid mites of beech woodland soil. - In: Schuster,R. & P.W. Murphy (eds.) The Acari. Reproduction, Development and Life-history Strategies. Chapman & Hall, London. pp. 459-471.
Luxton,M., 1995. Patterns of food intake by some astigmatic mites of beech woodland soil (Acari: Astigmata). - Pedobiologia 39: 238-242.

M
Macfadyen,A., 1970. Simple methods for measuring and maintaining the proportion of carbon dioxide in air, for use in ecological studies of soil respiration. - Soil. Biol. Biochem. 2: 9-18
Macfadyen,A., 1973. Inhibitory effects of carbon dioxide on microbial activity in soil. - Pedobiologia 13: 140-149
Macfadyen,A., 1980. Activity of soil biota during succession from old field to woodland. - In: Dindal,D.L.(ed.):Soil biology as related to land use practices. Proc.VII Int. Soil. Zool. Colloq. I.S.S.S., Syracuse, New York, USA, July 29 - August 3, 1979, pp. 834-845
Mateos, E. & H. Petersen, 2012. Definition of the European Lepidocyrtus curvicollis group (Collembola: Entomobryidae) with description of a new species from Sardinia (Italy). – Zootaxa 3273: 51-62
Munk,A., 1948. Pyrenomycetes collected in the peninsula Mols, Jutland. - Dansk Botanisk Arkiv 12 (11): 1-19
Munk,R. & A.Munk, 1957. A list of agricales (sensu lato) found at Strandkjær, Mols. - Natura Jutlandica 6-7: 7-23
Munk,T., 2000: Poppelbarkfluen Solva marginata (Meigen, 1820) (Diptera, Solvidae) genfundet i Danmark. - Flora og Fauna 106: 15-17
Munk,T., 2000: Svirrefluen Emerus sabulonum (Fallén, 1817) (Syrphidae, Diptera) yngler i blåmunke (?? montana L.). - Flora og Fauna 106: 19-22
Münster-Svendsen,M., 1968. On the biology of the solitary bee Panurgus banksianus Kirby (Hymenoptera, Apidae), including some ecological aspects. - Roy. Vet. Agric. Coll., Årbog: 215-241

N
Nielsen,B.Overgaard, 2001: Flueaktivitet og fluebelastning på kvæg. - I: Pedersen,L.B., R.M.Buttenschøn & T.Secher Jensen (red.): Græsning på ekstensivt drevne naturarealer - Effekter på stofkredsløb og naturindhold. - Park- og Landskabsserien nr. 34, Skov & Landskab, Hørsholm. Side 157-168.
Nielsen, B.O., H. Petersen, P. Gjelstrup, O. Mather-Christensen, S. Sangild, J. Heilmann-Clausen & K. Fog, 2010. Skovenes småorganismer og deres samspil. - Kapitel 7 i: Møller, P.F.
(red.) Naturen i Danmark: Skovene – Gyldendal, København. 163 – 193.
Nielsen,C.Overgaard, 1949. Studies on the soil microfauna II. The soil inhabiting nematodes. - Natura Jutlandica 2: 5-131 (+ primary tables)
Nielsen,C.Overgaard, 1952. Studies on Enchytraeidae. 1. A technique for extracting Enchytraeidae from soil samples. - Oikos 4: 187-196
Nielsen,C.Overgaard, 1954. Studies on Enchytraeidae. 3. The microdistribution of Enchytraeidae - Oikos 5: 167-178
Nielsen,C.Overgaard, 1955. Studies on Enchytraeidae. 2. Field studies. - Natura Jutlandica 4-5: 5-58
Nielsen,C.Overgaard, 1955. Studies on Enchytraeidae. 5. Factors causing seasonal fluctuations in numbers. - Oikos 6: 153-169
Nielsen,C.Overgaard, 1955. Survey of a year´s results obtained by a recent method for the extraction of soil-inhabiting Enchytraeid worms. - In: Kevan, D.K. McE. (ed.) Soil Zoology, Butterworths Scientific Publications, London, pp. 202-214
Nielsen,C.Overgaard, 1956. Ecological research in the Mols laboratory - Proc. XIV . Intern. Congr. Zool. Copenh. 1953: 403-406
Nielsen,C.Overgaard, 1959. The Enchytraeidae. Critical revision and taxonomy of european species. (Studies on Enchytraeidae VII) - Natura Jutlandica 8-9: 7-160
Nielsen,C.Overgaard, 1960. Jordbundens mikrofauna. - Natur og Museum 7 (4): 3-18
Nielsen,C.Overgaard, 1961. Respiratory Metabolism of some populations of enchytraeid worms and freeliving nematodes. - Oikos 12: 17-35
Nielsen,C.Overgaard, 1962. Carbohydrases in soil and litter invertebrates. - Oikos 31: 200-215
Nielsen,C.Overgaard. & B.Christensen, 1961. The Enchytraeidae. Critical revision and Taxonomy of European species. Supplement 1. - Natura Jutlandica 10: 1-23
Nielsen,C.Overgaard. & B.Christensen, 1963. The Enchytraeidae. Critical revision and taxonomy of European species. Supplement 2. - Natura Jutlandica 10: 1-19
Nielsen,C.Overgaard., 1967. Nematoda. - In: Burges,A. & F.Raw (eds). Soil Biology. Academic Press, London & New York, pp. 197-211
Nielsen,E.Tetens & H.Dreisig, 1970. The behavior of stridulation in Orthoptera Ensifera. - Behaviour 37: 205-252
Nielsen,H.Tetens & E.Tetens Nielsen, 1962. Swarming of mosquitoes. Laboratory experiments under controlled conditions. - Ent. Exp. & Appl. 5: 14-32
Nielsen,M.Gissel, 1974. Number and biomass of worker ants in a sandy heath area in Denmark. - Natura Jutlandica 17: 93-95
Nielsen,M.Gissel. & T.F.Jensen, 1975. Økologiske studier over Lasius alienus (Först.) (Hymenoptera,Formicidae). - Ent.Meddr. 43: 5-16
Nielsen,M.Gissel. & T.F.Jensen, 1977. Measurement of metabolism of worker ants by using the elimination of Caesium-134. - Oecologia (Berl.) 30: 209-214
Nielsen,M.Gissel., 1972. Aboveground activity of the ant Lasius alienus (Först) (Hymenoptera:Formicidae). - Natura Jutlandica 16: 83-94
Nielsen,M.Gissel., 1972. An attempt to estimate energy flow through a population of workers of Lasius alienus (Först) (Hymenoptera:Formicidae). - Natura Jutlandica 16: 99-107
Nielsen,M.Gissel., 1972. Production of workers in an ant nest. - Ekologia Polska 20: 65-71
Nielsen,M.Gissel., 1974. Anvendelse af temperaturdata i energetiske feltundersøgelser. - Ent. Meddr. 42: 80
Nielsen,M.Gissel., 1974. The use of Lincoln Index for estimating the worker population of Lasius alienus (Först) (Hymenoptera:Formicidae). - Natura Jutlandica 17: 87-90
Nielsen,M.Gissel., 1978. Production of sexuals in nests of the ant Lasius alienus (Först.) (Hymenoptera: Formicidae). - Natura Jutlandica 20: 251-254
Nielsen,M.Gissel., 1978. The use of temperature data in ecological field investigations. - Natura Jutlandica 20: 255-258
Nielsen,M.Gissel., 1981. Diurnal foraging activity of two ant species, Myrmica schencki Emery and Formica rufibarbis F.,in a sandy heath area. - Natura Jutlandica 19: 49-52
Nielsen,M.Gissel., 1986. Respiratory rates of ants from different climatic areas. - J.Insect Physiol. 32: 125-131
Nielsen,M.Gissel.,Skyberg,N. & Peakin,G., 1985. Respiration of ant queens (Hymenoptera, Formicidae). - Actes Coll. Insectes Soc. 2: 133-139
Nielsen,N. & S.Toft, 1990. Alternative male mating strategies in Linyphia triangularis (Araneae,Linyphiidae). - Acta Zool. Fennica 190: 293-297
Niklasson,M., H.Petersen & E.D.Parker, 2000. Environmental stress and reproductive mode
in Mesaphorura macrochaeta (Tullberginae, Collembola). - Pedobiologia 44: 476-488.
Nørgaard,E., 1945. Økologiske undersøgelser over nogle danske jagtedderkopper. - Flora og Fauna 1945: 1-37
Nørgaard,E., 1996. Langemosen i Mols Bjerge, - Kaskelot 111: 54-55.
Nørgaard,E., 1948. Bidrag til danskes edderkoppers biologi. I. Lithyphantes albomaculatus (de Geer). - Flora og Fauna 54: 1-14
Nørgaard,E., 1951. Notes on the biology of Filistata insidiatrix (Forsk.). Ent. Medd. 26: 170-184
Nørgaard,E., 1951. The habitats of the Danish species of Pirata. - Ent. Medd. 26: 415-423
Nørgaard,E., 1954. Kokondannelsen hos snyltehvepsen Meteorus scutellator Nees. - Flora og Fauna 1954: 60
Nørgaard,E., 1956. Environment and behaviour of Theridion saxatile. - Oikos 7: 159-192

O
Odgaard,B.V., 1985. A new find of Liptodontium flexifolium (With.) Hampe in Denmark. - Lindbergia 11: 175-176
Overgaard,C., 1947. An apparatus for quantitative extraction of nematodes and rotifers from soil and moss. - Natura Jutlandica 1: 273-277
Overgaard,C., 1948. Studies on the soil microfauna. I. The moss inhabiting nematodes and rotifers. - Det lærde Selskabs Skrifter I.: 7-98
Overgaard,C., 1949. Freeliving nematodes and soil microbiology. - Fourth International Congress for Microbiology, Copenhagen 1947. (Report of proceedings): 483-484

P
Pedersen,L.B., M.Ingerslev, R.M.Buttenschøn, E.Friis & B.Overgaard Nielsen, 2001: Husdyrgræsningens effekt på stofkredsløb. - I: Pedersen,L.B., R.M.Buttenschøn & T.Secher Jensen (red.): Græsning på ekstensivt drevne naturarealer - Effekter på stofkredsløb og naturindhold. - Park- og Landskabsserien nr. 34, Skov & Landskab, Hørsholm. Side 49-66.
Pedersen,L.B., R.M.Buttenschøn & T.Secher Jensen (red.): Græsning på ekstensivt drevne naturarealer - Effekter på stofkredsløb og naturindhold. - Park- og Landskabsserien nr. 34, Skov & Landskab, Hørsholm. 184 sider.
Peñuelas, J., C.Gordon, L.Llorens, T.Nielsen, A.Tietema, C.Beier, P.Bruna, B.A.Emmett, M.Estiarte & A.Gorissen, 2004. Non-intrusive field experiments show different plant responses to warming and drought among sites, seasons and species in a North-South European gradient. - Ecosystems, 7, 598-612.
Petersen,H. 1995: Temporal and spatial dynamics of soil Collembola during secondary succession in Danish heathland. - Acta Zool. Fennica 196: 190-194.
Petersen,H., 1971. Collembolernes ernæringsbiologi og dennes økologiske betydning. (English Summary: The nutritional biology of Collembola and its ecological significance. A review of recent litterature with a few original observations). - Ent. Meddr. 39: 97-118
Petersen,H., 1971. Methods for estimation of growth of Collembola in cultures and in the field, exemplified by preliminary results for Onychiurus furcifer (Börner). - Ann. Zool. Ecol. An. (hors série): 235-254
Petersen,H., 1971. Parthenogenesis in two common species of Collembola: Tullbergia krausbaueri (Börner) and Isotoma notabilis Schäffer. - Rev. Ecol. Biol. Sol. 8: 133-138
Petersen,H., 1971. Urinsekter. - In: Hvass,H. (ed.).Danmarks Dyreverden, Bind 1, Roskilde & Bagger, København: 297-312
Petersen,H., 1975. Estimation of dry weight, fresh weight and calorific content of various Collembola species. - Pedobiologia 15: 222-243
Petersen,H., 1978. Sex-ratios and the extent of parthenogenetic reproduction in some collembolan populations. - In:Dallai,R.(ed). First International Seminary on Apterygota.Siena, September 13.-15. 1978. Accademia delle Scienze di Siena detta de`Fisiocritici:19-35
Petersen,H., 1978. Some properties of two high-gradient extractors for soil microarthropods, and an attempt to evaluate their extraction efficiency. - Natura Jutlandica 20: 95-122
Petersen,H., 1981. Open gradient diver respirometry modified for terrestrial
arthropods. - Oikos 37: 265-272
Petersen,H., 1980. Population dynamic and metabolic characterization of Collembola species in a beech forest ecosystem. - In: Dindal,D.L. (ed.). Soil Biology as related to Land Use practices. Proc.VII Int. Soil Zool. Colloq. of the I.S.S.S., Syracuse, N.Y., U.S.A. July 29-Aug.3, 1979. EPA560/13-80-038, Washington D.C.: 806-833
Petersen,H., 1981. The respiratory metabolism of Collembola species from a Danish beech wood. - Oikos 37: 273-286
Petersen,H., 1994. A review of collembolan ecology in ecosystem context. - Acta Zool. Fennica 195: 111-118
Petersen,H., 1995. Energy flow and trophic relations in soil communities: State of knowledge two decades after the International Biological Programme. - In: Edwards, C. A., Abe, T. and Striganova, B. R.,(eds): Structure and functioning of soil communities, Kyoto University Press, Japan pp. 111-130.
Petersen,H., 2000. Collembola populations in an organic crop rotation: Population dynamics and metabolism after conversion from clover-grass ley to spring barley. - Pedobiologia 44: 502-515.
Petersen,H., 2001: Forskningsprojekter i økologisk jordbrug. - I: Årsberetning 1999-2000. Naturhistorisk Museum, Århus. Side 10-15.
Petersen,H., 2002: Effects of non-inverting deep tillage vs. conventional ploughing on collembolan populations in an organic wheat field. - European Journal of Soil Biology 38: 177-180.
Petersen,H., 2002: General aspects of collembolan ecology at the turn of the millenium. - Pedobiologia 46: 246 - 260.
Petersen,H., 2005: Molslaboratoriet. I: Clausen, J. (red.): Molsbogen 2005. En antologi. - Forlaget Vistoft. 105-125.
Petersen, H., 2011. Collembolan communities in shrublands along climatic gradients in Europe and the effect of experimental warming and drought on population density, biomass and diversity. - Soil Organisms 83 (3): 463-488.
Petersen,H. & Gjelstrup,P., 1987. Response of soil microarthropod populations to temporary reclamation of an old Calluna-Deschampsia heathland. - In:Striganova,B.R.(ed.). Soil Fauna and Soil Fertility. Proc. 9th International Colloquium on Soil Zoology, Moscow, Aug.1985: 425-430
Petersen,H. and P.Gjelstrup, 1995. Development of a semi-field method for evaluation of laboratory tests as compared to field conditions. - Chapter 7 in: Løkke, H. (ed.) Effects of Pesticides on Meso- and Microfauna in Soil. Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen 8. Danish Environmental Protection Agency, Copenhagen pp. 67 - 142.
Petersen,H. and P.Gjelstrup, 1997. Jordbundsfaunaens betydning i økologisk jordbrug. - Kapitel 10 i: Kristensen, E. S. (red.) Økologisk planteproduktion. SP rapport nr. 15, pp. 125 - 133.
Petersen,H. and P.Gjelstrup, 1998. Effects of dimethoate on Collembola. The behaviour and activity of Folsomia fimetaria (L.) (Collembola: Isotomidae) exposed to the insecticide dimethoate. - Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen 41. Danish Environmental Protection Agency, Copenhagen. 36 pp.
Petersen,H. and P.Gjelstrup, 1998. Effects of dimethoate on Collembola. Growth and reproduction of Folsomia fimetaria (L.) and Hypogastrura assimilis Krausbauer (Collembola) exposed to the insecticide dimethoate. - Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen 48. Danish Environmental Protection Agency, Copenhagen. 139 pp.
Petersen,H. and P.Gjelstrup, 1998. Effects of the insecticide dimethoate on the behaviour of
Folsomia fimetaria (L.) (Collembola: Isotomidae). - Applied Soil Ecology 9: 389-392.
Petersen,H. & P. Gjelstrup, 2001: Græsningseffekt på jordlevende mikroleddyr. - I: Pedersen, L. B., R. M. Buttenschøn & T. Secher Jensen (red.): Græsning på ekstensivt drevne naturarealer - Effekter på stofkredsløb og naturindhold. - Park- og Landskabsserien nr. 34, Skov & Landskab, Hørsholm. Side 139-153.
Petersen,H. & P. Gjelstrup, 2004. Climate change effects on the invertebrate fauna. - Vulcan Newsletter 4: 6.
Petersen,H. & P. Gjelstrup, 2005: Responses of above and below ground fauna to warming and drought across sites. – Vulcan Newsletter 2005:18-19.
Petersen,H. & P. Gjelstrup, 2005: VULCAN-projektet i globalt perspektiv. - Årsberetning 2004. - Naturhistorisk Museum, Århus. 24-25.
Petersen,H. & P.H.Krogh, 1987. Effects of perturbing the microarthropod communities of a permanent pasture and a rye field by an insecticide and a fungicide. - In:Striganova, B.R. (ed.). Soil fauna and soil fertility. Proc.9th International Colloquium on Soil Zoology, Moscow, Aug.1985: 217-229.
Petersen,H. & Luxton,M., 1982. A comparative analysis of soil fauna populations and their role in decomposition processes. - In:Petersen,H.(ed). Quantitative ecology of microfungi and animals in soil and litter. - Oikos 39: 287-388
Petersen,H. & M.Niklasson, 2001: Jomfrufødsel, sex og stress: En undersøgelse af formeringsstrategi hos en springhaleart. - I: Carlsbergfondet. Årsskrift 2001. Side 16-23.
Petersen,H., R.V.O`Neill & R.H.Gardner, 1985. Use of an ecosystem model for testing ecosystem responses to inaccuracies of root and microflora productivity estimates. - In: Fitter, A.F. (ed). Ecological Interactions in Soil: 233-242
Petersen,H., E.Jucevica & P.Gjelstrup, 2004. Long-term changes in collembolan communities in grazed and non-grazed abandoned arable fields in Denmark. – Pedobiologia 48: 559-573.
Petersen,P. Milan & H.Petersen, 2007. Livsbetingelser og tilpasninger til livet i det åbne land.- Kapitel 3 i: Vestergaard, P. (red.) Naturen i Danmark: Det åbne Land.- Gyldendal, København, s. 69 -116.
Provencal,P., 2000. Lavvandsfaunaen ved Strandkjær, Ebeltoft Vig. - Flora og Fauna 106: 101-108

R
Rasmussen,A.H., 1944. Sommerfugle-Nyt fra Mols. - Flora og Fauna: 5-8
Reddersen,J., 1992. Effekt af græsning på leddyrfaunaen på græsoverdrev. – Flora og Fauna
98: 63-75.
Rehfeldt,N., 1999. Vegetation succession after temporary cultivation of a Danish heathland site. - Natura Jutlandica, Occasional papers no. 1. Natural History Museum, Aarhus, Denmark. 129 pp.

S
Schjøtz-Christensen,B., 1954. Billefaunaens sammensætning på en dansk englokalitet. - Flora og Fauna 60
Schjøtz-Christensen,B., 1957. En biologisk undersøgelse af Cardiophorus asellus Er. - Flora og Fauna 63: 67-84
Schjøtz-Christensen,B., 1957. The beetle fauna of the Corynethoretum in the ground of the Mols Laboratory, with special reference to Cardiophorus asellus Er. (Elateridae). - Natura Jutlandica 6-7: 13-120
Schjøtz-Christensen,B., 1961. Forplantningsbiologien hos Amara infima Dft. og Harpalus neglectus Serv. - Flora og Fauna 67 (1-2): 8-18
Schjøtz-Christensen,B., 1965. Biology and population studies of Carabidae of the Corynephoretum. - Natura Jutlandica 11: 3-173 + tables
Schjøtz-Christensen,B., 1966. Biology of some ground beetles (Harpalus Latr.) of the Corynephoretum. - Natura Jutlandica 12: 225-229
Schjøtz-Christensen,B., 1966. Flora og Fauna på Molslaboratoriets forskningsområde. - Natura Jutlandica 12: 88-148
Schjøtz-Christensen,B., 1966. Some notes on the biology of Bradycellus collaris Payk. and B.similis Dej. (Col.,Carabidae). - Natura Jutlandica 12: 230-234
Schjøtz-Christensen,B., 1967. En ny dansk lokalitet for Miscodera arctica Payk - Flora og Fauna 73: 110
Schjøtz-Christensen,B., 1968. Some notes on the biology and ecology of Carabus hortensis L.(Col.,Carabidae).- Natura Jutlandica 14: 127-151
Schmelz,R.M., 2002. Records and taxonomy of Fridericia species (Enchytraeidae, Oligochaeta) found in the Mols area. – In: Christensen,B. & V.Standen (eds.), 2002: Proceedings of the 4th International Symposium on Enchytraeidae, Mols Laboratory, Denmark, 2-4 June 2000. - Natura Jutlandica Occasional Papers No. 2, pp. 75-85.
Schmelz,R.M., 2003. Taxonomy of Fridericia (Oligochaeta, Enchytraeidae). Revision of species with morphological and biochemical methods. – Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg. (NF) 38. 415 pp., 73 figs., 10 tables.
Schmidt, I.K., A.Tietema, D.Williams, P.Gundersen, C.Beier, B.A.Emmett & M.Estiarte, 2004. Soil solution chemistry and element fluxes in three European heathlands and their responses to warming and drought. - Ecosystems, 7, 638-649.
Schmidt, I. K., T. R. Riis-Nielsen & C. Beier, 2005: Mols, The Danish site. – Vulcan Newsletter 2005: 6-7.
Sell, H., 2001: Forekomst af fugle på overdrev og græsdomineret hede - betydning af kvæggræsning. - I: Pedersen,L.B., R.M.Buttenschøn & T.Secher Jensen (red.): Græsning på ekstensivt drevne naturarealer - Effekter på stofkredsløb og naturindhold. - Park- og Landskabsserien nr. 34, Skov & Landskab, Hørsholm. Side 97-104.
Stålhandske,P., 2001: Nuptial gift in the spider Pisaura mirabilis maintained by sexual selection. - Behavioral Ecology 12: 691-697.
Stålhandske,P., 2002: Nuptial gifts of male spiders function as sensory traps. Proc. R. Soc. Lond. B 269: 905-908.
Sørensen,M.F. Lykke, 1997. Niche shifts of Coal Tits Parus ater in Denmark. - Journal of Avian Biology 28: 68-72

T
Thamdrup,H.M., 1947. The Mols Laboratory. An ecological laboratory and its working programme. - Natura Jutlandica 1: 71-133
Thamdrup,H.M., 1966. Naturhistorisk Museum - 25 år i eget hus. - Natura Jutlandica 12: 9-87
Thamdrup,H.M., 1974. Orientering om Molslaboratoriet. - Naturhistorisk Museum, Århus: 27pp
Thamdrup,H.M., 1978. Naturhistorisk Museum med Molslaboratoriet. Aarhus Universitet 1928-1978. - Acta Jutlandica LI: 499-519
Theilgaard,J. & M.D.D.Hansen, 2003: Månedens fokus: Flyvende sommer. – Naturens Verden 9: 12-13.
Toft,S., 1980. Body size relations of sheet-web spiders in Danish Calluna heaths. - 8. Int. Arachnologen Kongress, Wien 1980: 161-164
Toft,S., 1980. Humidity retaining function of the catching web of Tapinopa longidens (Wider) (Aranea: Linyphiidae). - Ent. Meddr. 48: 5-7
Toft,S., 1980. Linyphia tenuipalpis Simon (Araneae: Linyphiidae) på de jyske heder. - Ent.Meddr. 48: 17-18
Toft,S., 1987. Microhabitat identity of two species of sheet-web spiders: field experimental demonstration. - Oecologia (Berlin) 72: 216-220.
Toft,S., 1988. Interference by web take-over in sheet-web spiders. - In: Comptes Rendus du XIéme Colloque d´Arachnologie, Berlin, 28. Aug. - 2. Sept. 1988. Joachim Haupt, Berlin, pp.48-59.
Toft,S., 1989. Mate guarding in two Linyphia species (Araneae: Linyphiidae). - Bull. Br. arachnol. Soc. 8: 33-37.
Toft,S., 1990. Interactions among two coexisting Linyphia spiders. - Acta Zool. Fennica 190: 367-372.

W
Webb,N.R., 1969. The respiratory metabolism of Nothrus silvestris Nicolet (Acari). - Oikos 20: 294-299
Webb,N.R., 1970. Oxygen consumption and population metabolism of some mesostigmatid mites (Acari:Mesostigmata). - Pedobiologia 10: 447-456
Webb,N.R., 1970. Population metabolism of Nothrus silvestris Nicolet (Acari). - Oikos 21: 155-159
Weis-Fogh,T., 1947. Ecological investigations on mites and collemboles in the soil. (Appendix: Description of some new mites (Acaria)). - Natura Jutlandica 1: 139-270
Wessel,W.W., A.Tietema, C.Beier, B.A.Emmett, J.Peñuelas, J. &T.Riis-Nielsen, 2004. A qualitative ecosystem assessment for different shrublands in Western Europe under impact of climate change using the results of the CLIMOOR research project. - Ecosystems , 7, 662-671.
West,H.P. & S.oft, 1999. Last.male sperm priority and the mating system of the haplogyne spider Tetragnatha extensa (Araneae: Tetragnathidae). - Journal of Insect Behaviour 12: 433-450.
Worsøe,E., 1990. Mols Bjerge. Et kulturlandskabs historie fra oldtid til nutid. – Skippershoved. 82 pp.

Y
Yeates,G.W., 1971. Feeding types and feeding groups in plant and soil nematodes. - Pedobiologia 11: 173-179
Yeates,G.W., 1972. Constancy of specific soil nematode dimensions with depth and time. - Nematologica 18: 418
Yeates,G.W., 1972. Nematoda of a Danish beech forest. I. Methods and general analysis. - Oikos 23: 178-189
Yeates,G.W., 1972. Population studies on Ditylenchus dipsaci (Nematoda:Tylenchida) in a Danish beech forest. - Nematologica 18: 125-130
Yeates,G.W., 1973. Nematoda of a Danish beech forest. II Production estimates. - Oikos 24: 179-185


B: Speciale- og Ph.D-rapporter m.m.

Ammitzbo,A.,1988. Fouragering hos Araneus quadratus Clerck – Specialerapport, Zoologisk Institut, Aarhus Universitet. 25pp
Andersen,B., 1997. Depotøkologi hos Rødmus og Halsbåndsmus. - Specialerapport, Afdeling for Zoologi, Biologisk Institut, Aarhus Universitet, 67 pp.
Andersen,H.C., Ynglefugleregistreringer og vegetationsanalyser på græssede og ugræssede enebærlokaliteter i Mols Bjerge. - Specialerapport, Zoologisk Laboratorium, Institut for Zoologi og Zoofysiologi, Aarhus Universitet. 83 pp + appendiks.
Bahrndorff, S., 2007. The effect of stress on biodiversity – Physiological and evolutionary adaptation to environmental stress in collembolans. – PhD thesis, University of Aarhus, Department of Biological Sciences and Natural History Museum, Århus, Denmark. 82 pp.
Balsby,T.J.S., 2001. Vocal communication in the whitethroat Sylvia communis. - Ph.D. Thesis. Department of Animal Behaviour, Zoological Institute, University of Copenhagen.128 sider.
Brøcker,J.B., 1998. Reproduktionsøkologiske studier af Pedicularis sylvatica L. og P. palustris L. - Specialerapport, Biologisk Institut, Afd. for Systematisk Botanik og Økologi, Aarhus Universitet. 69 pp.
Buttenschøn,R.M., 1971. – Specialerapport ?
Carstensen,H., 1983. Habitat-segregering hos lynghedens hjulspindere: Interspecifik konkurrence eller habitat selektion. – Specialerapport, Zoologisk Laboratorium, Aarhus Universitet.
Christensen,B., 1988. Egekrat/Naturskov (Definition, registrering og plejeforslag) med Århus amt som eksempel. – 3.dels opgave, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, København. 216 pp.
Christensen,P. Rostgaard, 2000. Effects of grazing on the butterfly fauna in Denmark. - Ph.D.thesis, Department. of Zoology, University of Aarhus, 112 pp.
Coops,H.,1986. Praktijkverslag Denemarken. 62pp
Damgaard,J., 2003. En metapopulation af violetrandet ildfugl (Lycaena hippothoe) i Mols Bjerge – med fukus på populationsstruktur, migration og habitatskvalitet. – Specialerapport,
Aarhus Universitet, Afdeling for Genetik og Økologi. 80 sider + 8 appendices.
Eriksen,R. Boelskifte, 1994. Forekomst, fordeling og artsammensætning af markgræshopper (Orthoptera: Acrididae) I relation til græsning. – Specialerapport, Afdeling for Zoologi, Biologisk Institut, Aarhus Universitet. 147 pp.
Goldsmith,M.C., 2003. Does moisture matter ? – a study on the importance of the physical environment for developing sand lizard (Lacerta agilis) embryos. – Master thesis. Department of Zoophysiology, Institute of Biological Sciences, University of Aarhus. 46 pp.
Hansen,H.-J.Søgaard, 1980. Skræntfaktorens laterale indvirkning på de edaphiske kår i et lyngområde på Mols, områdets biomasse samt dets pedogenetiske udviklingsstadie. – Specialerapport, Geologisk Institut, Aarhus Universitet. 149pp
Hansen,P.,1982. Structural and sequential variation in bird song: Aspects of its function with special reference to the yellowhammer (Emberiza citrinella L.). - Licentiatgrads-rapport. Natural History Museum, Aarhus.
Hansen,T.S., 1997. Småpattedyrs habitatsvalg på braklagte og opdyrkede marker. - Specialerapport, Biologisk Institut, Afd. f. Zoologi, Aarhus Universitet, 165 pp.
Hansen,T.V., 1977. Undersøgelse over kvægmyg i Femmøller kilder. – Specialerapport, Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet. 49 pp.
Hesselager,M.,1987. Allelopati hos Artemisia vulgaris . – Specialerapport, Botanisk Institut, Aarhus Universitet. 29 pp + figurer.
Jensen,J.Kjærgaard, 1980. Krybdyrene på Molslaboratoriet. – Specialerapport. Institut for Zoologi og Zoofysiologi, Aarhus Universitet. 102 pp + figurer og tabeller.
Jensen,T.F., 1977. Some aspects of the ecological energetics of Formica pratensis Retz. (Hymenoptera: Formicidae), with special reference to the construction of a population energy budget. – Licentiatafhandling, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. 91 pp + 19 appendices.
Krogh,P.H.,1985. Toksisk perturbation af jordbundens mikroarthropodsamfund. – Specialerappport, Biologisk Institut, Odense Universitet. 88pp
Larsen, K.Steenberg, 2006. Carbon and nitrogen dynamics of temperate and subarctic heath ecosystems with emphasis on cold-season processes. – Ph.D. thesis. Institute of Biology, Faculty of Science, University of Copenhagen.
Lindhard,B.J., 1998. Flagermus (Chiroptera, Vespertilionidae) i kunstige kvarterer. -Specialerapport, Afdeling for Zoologi, Biologisk Institut, Aarhus Universitet), 73 pp
Lomholt,M., 1969. Specialerapport
Madsen,L.Nørregaard, 1983. Populationsbiologiske undersøgelser af Sarothamnus scoparius subsp. scoparius. – Specialerapport. Botanisk Institut, Aarhus Universitet.
Monsrud,C., 2000. Skråstregbredpande Thymelicus sylvestris (Lepidoptera: Hesperidae) på græssede og ugræssede habitater. - Specialerapport, Biologisk Institut, Afd. f. Zoologi, Aarhus Universitet
Møller,A.D., 1998. GIS, GPS og kvæget. Upubl. Hovedopgave for Skov- og Landskabs-ingeniørstuderende ved Skovskolen 3. Dels praktik 1998.
Nielsen,J., 1995. Cuticular hydrocarbon patterns in relation to assessment of relatedness asymmetry in the ant Formica truncorum - Specialerapport, Biologisk Institut, Afd. f. Genetik og Økologi, Aarhus Universitet, 70 pp. + appendix
Nielsen,J. & Olrik,D.C., 1999. Slåen og kræge i Danmark - en morfometrisk analyse. - Specialerapport, Botanisk Institut, Københavns Universitet, 73 pp. + appendices
Nielsen,J. & Olrik,D.C., 1999. Slåen og kræge i Danmark - en morfometrisk analyse. Illustrationshæfte - Specialerapport, Botanisk Institut, Københavns Universitet. 32 figurer, 14 tabeller.
Nielsen,M. Gissel, 1969. Økologiske undersøgelser over den jordboende myre, Lasius alienus (Först). - Molsområderapport:60pp + bilag
Nielsen,N., 1989. Alternative parringsstrategier hos Linyphia triangularis (Clerck) (Araneae: Linyphiidae). – Specialerapport, Zoologisk Laboratorium, Aarhus Universitet. 20 pp.
Nielsen,P. Nygaard, 1985. Autologiske studier vedrørende Jasione montana L. på tørt overdrev i Mols Bjerge. - Specialerapport, Botanisk Institut, Aarhus Universitet.
Overgaard,S. Møller,1988. Dagsommerfugle og naturforvaltning. –Specialerapport, Zoologisk Laboratorium, Aarhus Universitet. 63pp + bilag
Pedersen,I. Lindegaard, 2007. Habitat distribution and diet composition of slow worms (Anguis fragilis). – Master’s thesis, University of Aarhus, Institute of Biological Sciences, Department of Ecology and Genetics. 2 engelsksprogede manuskripter.
Salomonsen,J.,1985. Frøproduktion, frøspredning og frøbank hos Dianthus deltoides, Silene nutans og Lynchnis viscaria. - Specialerapport, Botanisk Institut, Aarhus Universitet. 76pp
Sell,H., 1995. Fuglebestande og deres trivsel året igennem i tre typer semi-naturskov på et dansk videnskabeligt forsøgsareal. - Ph.D.-afhandling. Naturhistorisk Museum, Århus, Aarhus Universitet
Stålhandske, P., 2001: Male and female reproductive strategies in the nursery web spider
Pisaura mirabilis. - Ph.D. Thesis. Faculty of Natural Sciences, Göteborg Universitet.
Sørensen,B.C., 2005: Aspects of the biology of Scotch Broom, Cytisus scoparius (L.) (Wimmer) and Cytisus malacitanus (L.) (Boiss) and two host-specific seed-feeding weevils, Bruchidius villosus (F) (Coleoptera; Bruchidae) and Apion fuscirostre (F) (Coleoptera; Apioninae). – Specialerapport, juni 2005. Aarhus Universitet, Afdeling for Zoologi og Afdeling for Plantebiologi. 90 sider, 3 tabeller og 21 figurer.
Sørensen,M.Fyhn Lykke, 1996. Interspecifik konkurrence, fourageringsnicher og reproduktion hos mejser (Parus) på to danske øer og fastlandet. - Specialerapport, Zoologisk Institut, Afd. f. Populationsbiologi, Københavns Universitet
Tesgaard, A., 2006. Effekten af simuleret tørke og forhøjet temperatur på udvekslingen af CO2 mellem økosystem og atmosfære samt mængden af kulstof bundet i jord og plantebiomasse i hede på Mols. Specialerapport. Botanisk Institut, Københavns Universitet. 51 sider.
Thomsen,H. Fjord, 1985. Autøkologiske og populationsøkologiske studier over Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br. på Mols. – Specialerapport, Botanisk Institut, Aarhus Universitet. 129 sider.
West,H. Plougmann, 1992. Aspekter af parringssystemet hos Tetragnatha extensa (L) (Araneae) med særlig henblik på sædkonkurrence. – Specialerapport, Afdeling for Zoologi, Biologisk Institut, Aarhus Universitet. 60 pp + fotos.
Toft,S., 1981. The body size structure of spider guilds. – Licentiatafhandling, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. 5 engelssprogede manuskripter.


C: Diverse rapporter, beretninger fra videnskabelige møder m.m.

Axelsen,J.Aa., J.Berntsen, O.M.Christensen, S.Christensen, J.Djurhuus, J.Filser, S.Giorgieva, P.Gjelstrup, M.Holmstrup, H.L.Kristensen, P.H.Krogh, J.M.Mather, J.E.Olesen & H.Petersen, 2000. Projekt I.7: Samspil mellem jordbundens fauna, kvælstofdynamik og plantevækst - Forsøg og simuleringsmodeller. - Slutrapport. - Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, Foulum, Juli 2000, pp. 71 - 83
Axelsen,J.Aa., T.Bilde, O.M.Christensen, S.Christensen, K.Debosz, S.Elmholt, P.Gjelstrup, M.Holmstrup, H.Bracht Jørgensen, H.L.Kristensen, P.H.Krogh, J.M.Mather, G.Mikkelsen, B.Overgaard Nielsen, J.E.Olesen, H.Petersen, J.Rasmussen, K.J.Rasmussen & P.Schjønning, 2001. Projekt IV.3: Kvalitative og kvantitative sammenhænge imellem jordbearbejdning, mikroflora, fauna og timing af nitrogenfrigørelsen i økologisk jordbrug. - Slutrapport - Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, Foulum, 89 pp.
Buttenschøn,J., 1996. Rinderbeweidung von Nassheide und Moor. - In: Matthes, H.-D.& Möhring, H. (eds.). Report 2. Lenzener Gespräche, Lenzen, pp. 64-77.
Buttenschøn,J., 1997. Rinderbeweidung von Salzwiesen. In: 3. Lenzener Gespräche. - Forschungsinstitut für die Biologie Landwirtschaftlicher Nutztiere, Dummerstorf, pp. 47-61.
Buttenschøn,J. & R.M.Buttenschøn, 2001: Skovudvikling under husdyrgræsning. - I: Austad, I. & L. N. E. Hamre (red.): Nordisk Forskerseminar om Gjengroning af Kulturmark. - Sognedal, september 2001. Side 8.
Buttenschøn,R.M., 1997. Beweidung auf Hjortholm mit verschiedenen Tierarten. In: 3. Lenzener Gespräche. - Forschungsinstitut für die Biologie Landwirtschaftlicher Nutztiere, Dummerstorf, pp. 39-46.
Buttenschøn,R.M., 1996. Horse grazing as a tool in the conservation management of seminatural grasslands and heath in Denmark. In: Matthes, H.-D.& Möhring, H. (eds.). Report 2. Lenzener Gespräche, Lenzen, pp. 109-113.
Buttenschøn,R.M., 1997. The conservation management in Mols Bjerge. - In: Hooton, S. (ed.) Breckland. Looking to the Future. - Conference 27.-29. Oct. 1995, Suffolk, U.K., pp. 82-89.
Buttenschøn,R.M., 1997. Forest grazing in Denmark, past, present and future. - In: Humphrey, J. (ed.). Grazing as a Management Tool in Natural- and Semi-natural Woodland Ecosystems. - Report from the second workshop, Salamanca, 16.-22. April 1996.
Buttenschøn,R.M. 1998: Heathlands in Denmark and their management. In: Kaland, P.E. & Skogen A. (Eds). 6th. Europain Heathland Workshop, June 1998, Western Norway, pp 72-73. (posterpresentation)
Buttenschøn,R.M., 2004: Store græssere til naturpleje - Analyse af effekter. Rapport til Pilotprojekt Mols Bjerge nationalpark. http://www.skovognatur.dk/Fussingoe/Nationalparken/Om_pilotprojektet/Undersoegelser.htm
Buttenschøn,R.M., 2001: Grazing animals - an important prerequisite to preserve landscape and biodiversity? - I: Programme abstracts: Food Chain 2001, 14-16 March 2001,
Uppsala. SLU. Side 266-271.
Buttenschøn,R.M., 2001: Langtidseffekten af husdyrgræsning på overdrev- og hedevegetation. - I: Austad, I. & L. N. E. Hamre (red.): Nordisk Forskerseminar om Gjengroning af Kulturmark. - Sognedal, september 2001. Side 4.
Buttenschøn,R.M.& J.Buttenschøn, 1998. Longterm effects of grazing by cattle, horses and sheep on heathland, permanent grassland and woodland-ecosystems in Denmark. Workshop, Universität-GH Paderborn, April 1998 (posterpresentation)
Buttenschøn,R.M.& J.Buttenschøn, 1998: Trends of vegetation development with and without grazing management in heathland established on old arable in Mols Bjerge. - I: Kaland, P.E. & Skogen, A. (Eds). 6th. European Heathland Workshop, June 1998 , Western
Norway, pp. 74-77
Buttenschøn,R.M. & J.Buttenschøn, 2001: Woodland developments on open pastureland under cattle and horse grazing management. - Natur- und Kulturlandschaft, Höxter/Jena 4: 58-66.
Buttenschøn, R.M., J.Buttenschøn & P.Madsen, 2007. Grazing management of heathland in relation to game interests in Denmark. – I: Måren, I.E. & Nielsen, L. (eds): Symposium Guides, 10th European Heathland Workshop, 24th June-1st July 2007: 130.
Coops,H., 1986. Registration plots in Juniperus communis scrub at Mols Bjerge, Denmark. – Rapport, Molslaboratoriet. 25 pp.
Ejlersen,F., 1998. Regeneration of heather (Calluna vulgaris) after attack of the heather beetle, Lochmaea suturalis Thoms. – I: Kaland,P.E. & Skogen,A.(eds.) 6th European Heathland Workshop 22-28 June 1998, Western Norway. Abstracts of Lectures and Posters:84-87
Gjelstrup, P., H.Petersen, L.H.Bruun, P.R.Christensen, K.W.Jensen, T.Munk & S.Tolsgaard, S., 2001. Rapport over husdyrgræsnings langtidseffekt på hede-, overdrevs- og skovøkosystemer. Insekters populationstæthed, artsdiversitet, habitatspræference og mobilitet. - Naturhistorisk Museum, Aarhus, 31 pp. + appendices
Gjelstrup, P., Søndergaard, J.Aa. & Vedsted J., 2008. Sandmarkens kultur- og naturhistorie i Nationalpark Mols Bjerge 2006-2007. Faglig rapport til Kulturarvstyrelsen. Naturhistorisk Museum, Århus. 120 sider.
Hansen,M.D.D., 2006. Faunaens succession efter midlertidig opdyrkning af et dansk hedeområde. – Rapport til Kulturarvstyrelsen, Naturhistorisk Museum, Århus. 38 sider.
Hansen,M.D.D., 2007. Naturvejledningen ved Naturhistorisk Museum, Molslaboratoriet, 2005-2007. – Endelig rapport til Friluftsrådet.
Hansen, M.D.D., 2008. Sjældne smådyr i Syddjurs Kommune. Rapport til Syddjurs Kommune udarbejdet af Naturhistorisk Museum, Molslaboratoriet. 79 sider.
Hansen,P., 2005. Indeholder gulspurvens sang information om hannens styrke ? – Rapport til Kulturarvstyrelsen, Naturhistorisk Museum, Århus. 29 sider.
Luxton,M.(ed.), 1975. The ecology of a Danish heathland. Part 1. Botanical aspects. – Expedition report, Liverpool Polytechnic, Department of Biology. 40 pp + figurer.
Madsen,L.Nørregaard, 1983. Vegetationsundersøgelse på Molslaboratoriets 0-stillingsareal. –Rapport. 23 pp.
Maraldo, K., I.K.Schmidt, C.Beier & M.Holmstrup, 2006. Effects of warming and enforced
summer drought on enchytraeids in a temperate heathland. – Poster. 7th International Symposium on Enchytraeidae, Masaryk University, Brno, Czech Republic, May 25-28, 2006.
Milthers,K., 1986. Rapport vedr. Registrering af floraen på Molslaboratoriets område I perioden 12/5 til 11/12 1986.
Naturarbejdsgruppen, 2007. Naturgruppens rapport til Styregruppen. – Sekretariatet for pilotprojekt Nationalparken Mols Bjerge. 43 sider.
Naturarbejdsgruppen, 2007. Den tørre fauna. – Pilotprojekt Nationalpark Mols Bjerge, Rapport for Naturarbejdsgruppen, Naturhistorisk Museum, Molslaboratoriet.
Nielsen,E.Tetens & H.Tetens Nielsen,1961. Report on work on insect behaviour at the Molslaboratory. 1961 - 1964, + 1965
Nielsen,E.Tetens,1966. Uformel rapport om Tetens tur til Marokko. jan-maj 1966
Pedersen, L.B., T.S.Jensen, R.M.Buttenschøn, P.R.Christensen, F.Ejlersen, P.Gjelstrup, T.S.Hansen, A.Höll, M.Ingerslev, K.W.Jensen, J.K.Madsen, B.Overgaard Nielsen, H.Petersen & H.Sell, 2001. Arealanvendelse-jordbrugeren som landskabsforvalter. Husdyrgræsningens langtidseffekt på hede- overdrevs- og skovøkosystemer. - Slutrapport for projekt ARL97-FSL-6. - Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Direktoratet for FødevareErhverv, Forskningskontoret, København, 31 pp.
Petersen,H. (ed.), 1978. Heathland Ecology. - Report of a N.C.E. Course, Molslaboratoriet 15.-21. august 1977. Molslaboratoriet, Ebeltoft
Petersen,H. & P.Gjelstrup, 1997. Jordens dyreliv hjælper til. – Maskinbladet 26. 3 pp.
Petersen,H., E.Jucevica & P.Gjelstrup, 2001. Long-term succession of collembolan populations after introduction of cattle- and sheep grazing in an abandoned field at Mols, E.Jutland, Denmark. - Report to the Danish Ministry of Culture. - Naturhistorisk Museum, Molslaboratoriet, June 2001.
Provençal, P., 1993: Rapport over undervandsiagttagelser ved Molslaboratoriets strandarealer og ved Nato-molen juni, august og oktober 1993. - Naturhistorisk Museum. 7 sider.
Provençal, P., 1994: Rapport over undervandsiagttagelser ved Molslaboratoriets strandarealer. - Naturhistorisk Museum. 6 sider.
Provençal, P., 1995: Rapport over undervandsobservationer ved Molslaboratoriets strandarealer. - Naturhistorisk Museum. 7 sider.
Provençal, P., 1996-97: Rapport over undervandsobservationer ved Molslaboratoriets strandareal. - Naturhistorisk Museum. 6 sider.
Provençal, P., 1997: Rapport over undervandsobservationer ved Molslaboratoriets strandareal. - Naturhistorisk Museum. 12 sider.
Provençal, P., 1998: Rapport over undervandsiagttagelser ved Molslaboratoriets strandareal. - Naturhistorisk Museum. 14 sider.
Provençal, P., 2001: Undervandsobservationer ved Strandkær. - Naturhistorisk Museum. 4 sider.
Provençal, P., 2003: Undervandsobservationer ved Strandkjær 2003. - Naturhistorisk Museum. 11 sider.
Provençal, P., 2006: Undervandsobservationer ved Strandkjær 2004-2006. - Naturhistorisk Museum. 19 sider.
Rijks-Universiteit Utrecht, Zoologisch Laboratorium, 1953. Rapport fra kursus på Molslaboratoriet.
Sell,H.,1992. Fuglebestande og deres trivsel i forskellige typer af skov året igennem. En undersøgelse på Molslaboratoriets arealer 1991 - 1992 Intern Rapport til Aage V.Jensens Fonde:14pp
Thamdrup,H.M. (red.), 1972. Analyse af Mols Bjerge. – Rapport fra kursus i naturforvaltning ved Molslaboratoriet 1972.
Ørnbøl,J.,1977. Registrering og beskrivelse af højryggede agre på Mols Molslab.rapport:17pp + billedmateriale


D. Andre publikationer/rapporter vedr. Mols/Syddjurs

(uden speciel tilknytning til Molslaboratoriet)

Bülow-Olsen,A., 1980. Net primary production and net secondary production from grazing an area dominated by Deschampsia flexuosa (L.) Trin. By nursing cows. – Agro-ecosystems 6: 51-66.
Bülow-Olsen,A., 1980. Nutrient cycling in grassland dominated by Deschampsia flexuosa (L.) Trin. and grazed by nursing cows.
Bülow-Olsen,A., 1980. Changes in the species composition in an area dominated by Deschampsia flexuosa (L.) Trin. as a result of cattle grazing. – Biol. Conservation 18: 257-270.
Bülow-Olsen,A., 1984. Beretning fra Statens husdyrbrugsforsøg. Ammekøer og landskabspleje.
Green,I., 1979. Naturen sætter grænser for at træer ikke gror ind i himlen. - Hedeselskabets Tidsskrift 100. (3): 52-58.
Hansen,L., O.E.Bærentsen & H.Meesenburg, 1980. Landskab og mennesker på Mols. – Bygd 11: 3-31.
Lux,J. Hammerich, L.Laursen, L.Bechsgaard Jespersen & L.Leth Pedersen, 1999. Danas Have – naturfredning i Danmark belyst ved Naturparken Mols. – Tværfaglig rapport, Miljølære, Aarhus Universitet. 94 sider.
Meldgaard,J.A., 1975. Mols Bjerge. En historisk redegørelse over bosætning, landbrug og vegetationsudvikling. – Rapport, Projekt ”Naturarealer og husdyrbrug”. Statens Veterinær- og Jordbrugsvidenskabelige Forskningsråd. 35 sider.
Rasmussen,H. Wienberg, 1977. Geologi på Mols. – Danmarks Geologiske Undersøgelse. Serie A, nr.4. 22 sider + kort.
Worsøe,E., 1984. ”Tornholm”, en stævningsskov ved Agri. – Flora og Fauna 90: 105-106

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk