Jordbundsbiologi

Museets forskningsstation, Molslaboratoriet, har i mange år været centrum for jordbundsbiologiske undersøgelser i Danmark.

Internationalt anerkendte forskningsprojekter udføres især på Molslaboratoriets egne arealer, men er i de senere år også foretaget mange steder i Europa og i andre landskabstyper, bl.a. på økologiske jordbrug.

 

FORSKNINGSPROJEKTER


Klimabetingede ændringer i funktionen af hedeøkosystemer
Henning Petersen og Peter Gjelstrup.

VULCAN-projektet „Vulnerability assessment of shrubland ecosystems in Europe under climatic changes“ er beskrevet i årsberetning 2002 og 2003. I 2008 blev der arbejdet på en artikel om kulstof- og kvælstofindholdet i kontrolområder i projektet, og arbejdet fortsatte i 2011, ligesom biomassebestemmelse af insekter og andre leddyr blev fortsat. VULCAN-projektet er nu afsluttet, men forsøgene fortsættes under projektet INCREASE (læs nedenfor).

Forsøgsopstillingerne på Molslaboratoriet er altså fortsat tilgængelige og anvendes i projekter, der udføres af Forskningscenter Risø, Danmarks Tekniske Universitet, ved Claus Beier, Skov & Landskab, Københavns Universitet, ved Inger Kappel Schmidt (kontaktperson).

VULCAN-projektet blev i 2001- 2004 finansieret af EU´s 5. rammeprogram og derefter af midler fra de deltagende institutioner.


INCREASE – et internationalt forskningsnetværk om klimaforandringer

Inger Kappel Schmidt, Skov & Landskab, Københavns Universitet, i samarbejde med RISØ, DTU og en række europæiske partnere med støtte fra EU.

I 2009 startede det 4-årige EU-projekt INCREASE, som bygger videre på VULCAN-projektet og det klimaforsøg, der blev startet i 1998. INCREASE er et infrastruktur- projekt, og en del af forskningen handler om at optimere metoder til undersøgelse af klimaeffekter på økosystemet samt netværksaktiviteter.

Således var der i 2010 besøg af forskergrupper fra Estland og Italien. Vi har i 2010 undersøgt økosystemets kulstofbalance og effekten af lyngbladbillens angreb i henholdsvis 1999- 2000 og 2009-2010 (artikel er publiceret) og lyngens regeneration ved højere temperatur og forlænget tørke.

I 2010 afholdt vi en ph.d.-sommerskole med feltdage på Molslaboratoriets arealer med gæsteforelæsninger af:

Sally Power, UK, Werner Härdtle, Tyskland, Leonor Calvo og Elena Marcos, Spanien, samt Henning Petersen, Rita og Jon Buttenschøn og Inger Kappel Schmidt.

Resultaterne fra INCREASE bruges til at vurdere, hvad der vil ske med naturlige økosystemer, hvis Jordens klima ændrer sig. Resultaterne indgår sammen med anden klimaforskning i FN's klimarapporter. Molslaboratoriet er direkte involveret i den logistiske del af projektet.
INCREASE-projektet er støttet af EU og videreføres ind i 2013.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk