Ferskvandsøkologi

Samlingerne af dyr fra ferskvand, især vandløb, tjener som referencesamlinger ved nye faunistiske undersøgelser til vurdering af den kulturbetingede påvirkning, der har fundet sted.
 

FORSKNINGSPROJEKTER


Biodiversiteten af faunaen i mindre søer i danske nationalparker
Frank Jensen.

Projektet er støttet af Kulturarvsstyrelsen og går ud på at opstille
en typologi for vandhuller. Der er indsamlet data om vandkemien,
smådyrsfaunaen og terrænnet ved vandhullerne med henblik på at påvise, om der er en typisk fauna i fx udtørrende skovdamme.

Læs rapporten om "Biodiversiteten af faunaen i mindre søer i danske nationalparker" (2011)


Flodfauna i Gudenåen

Frank Jensen og Christina Vedel-Smith

Det undersøges, om der er rester tilbage af den flodfauna, som er kendt fra undersøgelser før 1940. Fund af større bestande af arter, som er typiske for flodfaunaen, tyder på, at det er tilfældet. Undersøgelserne blev påbegyndt i 1987 og fortsætter.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk