Bioakustik

Bioakustisk Laboratoriums undersøgelser omhandler især analyser af optagelser og eksperimenter vedrørende forskelle i sangdialekter hos bl.a. gulspurv og artsfællers reaktioner på disse.

Laboratoriet analyserer ligeledes sangudvikling og -indlæring samt sangændringer med tiden.

 

FORSKNINGSPROJEKTER


Evoultiuon af fulgesang som effekt af menneskeskabt støj i det åbne kulturlandskab
Kent Olsen, Torsten Balsby og Christina Vedel-Smith

Projektet undersøger evolutionen af fuglesang i relation til menneskeskabt baggrundsstøj. Flere recente studier har påvist at fugle i byer synger med højere frekvens (tonehøjde) end fugle udenfor byen. I en tidligere undersøgelse har vi påvist, at fugle i det åbne land allerede i 1978 responderede på den menneskeskabte baggrundsstøj. Individer tæt på vejen sang med højere frekvens end fugle langt fra vejen.

Nærværende projekt kombinerer nye optagelser og Naturhistorisk Museums samlinger af georefererede optagelser fra studieområdet, hvilket giver en unik mulighed for at studere effekten af det selektionspres som den menneskeskabte baggrundsstøj har givet igennem 35 år.

Moniteringen blev foretaget i 2013 og resultaterne kan læses i den videnskabelige rapport.


Gulspurvens sangdialekter og bogfinkens regnkaldsdialekter – en opdatering
Poul Hansen

Gennem en pressemeddelelse blev Danmarks befolkning opfordret til at optage gulspurvesang og bogfinkeregnkald. Formålet var at undersøge, om der er sket ændringer siden den sidste gulspurvedialektundersøgelse, der blev afsluttet i midten af 1980'erne – og den seneste dialektundersøgelse over bogfinkens regnkald, foretaget af Poul Hald-Mortensen i slutningen af 1960'erne. 

Pressemeddelelsen resulterede i massiv dækning i medierne, såvel aviser som radio og fjernsyn, men publikums indsats svarede desværre ikke til pressedækningen. Vi prøver igen ved en senere lejlighed.


Gulspurvens sangdialekter på Ærø
Poul Hansen

I løbet af sommeren blev der optaget sang fra 45 gulspurvehanner fordelt over hele øen. Disse bliver sammenlignet med optagelser fra 1978-2008. En dialektform, som kun fandtes hos en enkelt han på den vestlige del af øen i 1978, har siden bredt sig til store dele af øen. Denne spredning skal analyseres
nærmere.


Gulspurvens sangtyper på Molslaboratoriet
Poul Hansen

Igen i 2010 blev alle gulspurvehanner på Molslaboratoriets arealer optaget. I alt blev 42 hanner optaget. Kun én ud af tre hanner med en enkelt sangtype overlevede fra 2009 til 2010, mens seks ud af 16 hanner med to sangtyper fra 2009 blev genfundet, og hele otte ud af 10 hanner med tre sangtyper overlevede fra 2009. Nok engang har det vist sig, at de hanner, som synger mest varieret, er bedst til at klare sig.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk