Forskningsområder


Museets forskning er koncentreret om flg. områder:

Entomologi, ferskvandsøkologi, jordbunds-biologi, kulturlandskabets økologi, faunistik samt bioakustik.

Museet er medlem af Det Rådgivende Forskningsudvalg for Naturhistorisk Museum og Statsbiblioteket. Udvalget er nedsat af Kulturministeriets Forskningsudvalg med repræsentanter fra Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd og Statens Humanistiske Forskningsråd. Museet afrapporterer hertil årligt og fremlægger forskningsplaner.

Museets samlinger
Størstedelen af museets samlinger opbevares i magasiner med fx skeletter, skind af fugle og pattedyr, skaller af snegle og muslinger, præparerede insekter osv. Kun en mindre del findes i udstillingerne.

Samlingerne bruges i forskningen i forbindelse med feltundersøgelser, som mest foregår i Danmark.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk