Thomas Secher Jensen

De danske pattedyr


Danmark rummer flere pattedyrarter, end de fleste aner. Nogle har været her i 10.000 år, andre er først kommet til på det allerseneste. Mennesket har haft en meget afgørende rolle for, hvilke arter vi har. 

Næsten alle store pattedyrarter er blevet udryddet, mens de små har kunnet blive her uforstyrret. Nu er billedet ved at vende. Store arter som bison og bæver er genindført, mens ulven er kommet af sig selv. Uønskede arter som brun rotte, mink, mårhund og bisamrotte er dog også kommet til, og de bekæmpes ofte intensivt.

Pattedyr er overvejende nataktive, og de lugter og hører oftest os, før vi opdager dem. I modsætning til fx fugle er pattedyr ikke nemme at få at se, men det kan lade sig gøre. Desuden kan man se deres spor og finde sportegn efter dem, fx begnavede frø eller kogler, ekskrementer, afkastede gevirer eller muldskud.

Seniorforsker Thomas Secher Jensen fortæller om de danske pattedyrs indvandring til Danmark og deres nuværende udbredelse samt om de truede og sjældne arter. Han giver gerne tips og tricks til, hvordan man kan komme til at se dem.


Foredraget ledsages af et righoldigt materiale af skind, kranier og udstoppede dyr fra Naturhistorisk Museums samlinger.

 

For nærmere information kontakt os på tlf. 89 333 374 eller 86 129 777.

Se priser på foredrag.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk