Thomas J. Simonsen

Sommerfuglenes hemmelige liv!

Sommerfugle hører til blandt de bedst kendte dyr og er uden tvivl de mest vellidte blandt insekterne. Sommerfuglenes umiddelbare skønhed og skrøbelige udseende og ikke mindst den fantastiske forvandling fra larve til voksen har fascineret mennesker i årtusinder. Og sommerfugle har haft en stor kulturel og symbolsk betydning siden oldtiden. Men hvad er sommerfugle egentlig, og hvor godt kender vi dem, når det kommer til stykket?

Sommerfuglenes evolution strækker sig mindst 190 millioner år tilbage til starten af juratiden. Selvom de dermed har gennemlevet flere dramatiske episoder i jordens historie, bl.a. den masseuddøen, der i slutningen af kridttiden udryddede dinosaurerne, og de sidste par millioner års vekslende istider, så tæller sommerfuglene i dag mere end 150.000 kendte arter fordelt over hele jorden undtagen antarktis. Sommerfuglene er dermed en af de fire største dyregrupper på jorden!

Ud over de velkendte og mere eller mindre (!) vellidte arter som dagpåfugleøje, nældens takvinge, og kålsommerfuglene, så spænder sommerfuglene fra dværgmøl på kun et par millimeter til de fugle-store kæmpe-svalehaler og natpåfugleøjer, der kan have et vingefang på mere end 25 centimeter. Blandt sommerfuglene findes ligeledes både nogle af de værste skadedyr - og nogle af de mest værdsatte nyttedyr!

Thomas J. Simonsen har i snart 20 år forsket i sommerfuglenes evolution og diversitet. Han giver her et indblik i en af de mest forunderlige og overraskende dyregrupper, hvor gift, seksuel manipulation samt rendyrket snyd og bedrag hører til dagens orden. Du vil med garanti aldrig se på et dagpåfugleøje på samme måde igen!

 

For nærmere information kontakt os på tlf. 89 333 374 eller 86 129 777.

Se priser på foredrag.

 

 

Om Thomas J. Simonsen

Forsker Thomas J. Simonsen (f. 1972) har arbejdet med sommerfuglenes evolution og biologi som forsker ved både Statens Naturhistorisk Museum (Zoologisk Museum, København), Natural History Museum (London), og Naturhistorisk Museum Aarhus i næsten 20 år, og undervist i videnskabshistorie ved University of Alberta i Canada. Han har formidlet sine viden gennem talrige populærvidenskabelige artikler og bogkapitler samt foredrag i naturhistoriske og biologiske foreninger.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk