Lars Bøgh

Flagermus – forunderlige skabninger


Gammel overtro og kreative filmproducenter har givet flagermusen et mytisk og bloddryppende image. Det virkelige billede ligger imidlertid langt fra Dracula og vampyrerne.

Flagermusene udgør cirka en fjerdedel af alle kendte landpattedyrarter såvel i Danmark som på verdensplan. I betragtning af det store artsantal har gruppen fået usædvanlig lidt opmærksomhed fra forskernes side.Forskning i flagermus har dog bidraget til adskillige landvindinger inden for den medicinsk teknologiske verden, ligesom de frugtædende arter er vigtige bestøvere, fx af Agave-planten, der er grundlag for produktionen af Tequila. Flagermus er specialdesignede til livet som nattens flyvende jægere og har udviklet flere interessante tilpasninger og teknikker.

Foredraget byder også på en kort tur ned under jorden til et par af Danmarks kalkgruber, hvor flagermus overvintrer i massevis.

I foredraget ”Flagermus – forunderlige skabninger” løftes lidt af sløret for en ofte overset og sagnomspunden dyregruppe.


Vi drager igennem den danske flagermusverden med afstikkere til spændende, imponerende og sjove eksempler ude fra verden omkring os. 

Vi ser på direkte og indirekte trusler og på, hvad du kan gøre for at hjælpe de danske flagermus.

For nærmere information kontakt os på tlf. 89 333 374 eller 86 129 777.

Se priser på foredrag.Om Lars Bøgh

Formidlingsinspektør Lars Bøgh (f. 1964) er uddannet biolog og naturvejleder med særlig interesse for flagermus og fugle. Han har en baggrund som naturvejleder i Aarhus og er bl.a. kendt fra et hav af TV- og radioindslag samt ti år som naturvejleder i P1 Morgen.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk