Landruten

Landruten er en rigtig cykelrute, der starter i Skejby i den østligste ende af Skejby Bakkevej ved Randersvej (ved det tidligere Herredsvej/Randersvej-kryds). Den fører dig ud i det åbne land nord for Aarhus og følger i store træk den gamle ”Cykelruten – ud på landet”. På turen er der rig lejlighed til at følge med i årets gang på marker og langs læhegn. Undervejs passeres små landsbyer, spændende skove og gamle kulturspor. Ruten er uden de små afstikkere ca. 23 km lang, men kan afkortes til knapt 18 km ved at køre gennem Lisbjerg Skov.

Landrutens natur

Landrutens natur er domineret af dyrkede marker med plads til adskillige små ”øer” af mere vild natur som småskove, moser og søer. I bunden af ådalen løber Egåen med den store Egå Engsø i den østlige del og adskillige mindre vandhuller og moser opstrøms. Her yngler alle de typiske arter af fugle og padder, som er knyttet til vand.

Hvis man er heldig, kan man se Egåens ”blå lyn”, isfuglen, der yngler i brinkerne langs åen eller måske en bjergvipstjert eller vandstær. De ses bedst ved de tre gamle vandmøller.

I Kasted Mose høres nattergalene i stort antal fra pilekrattet i maj og juni. Mosen var også et af de første steder i landet, hvor pungmejsen ynglede.

Download kort over Landruten

 

Kig efter:

Tårnfalk

Vibe

Nattergal

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk